Зображення контакту

Коваль Анна Миколаївна

Кандидат юридичних наук

Адреса:
Кабінет 401

Телефон: (+38 044) 455-69-83, вн. 228

Інша інформація:
 

Публікації

Коваль А.М. Проблемні питання правовідносин пацієнта і лікаря у процесі надання медичної допомоги та медичних послуг / А.М. Коваль // Правовий вісник / Університет економіки та права «КРОК». – 2007. – Вип. 2. – С. 124–129.
Коваль А.М. Щодо питання про правове регулювання отримання медичної допомоги та медичних послуг // Вісник прокуратури. – 2010. – № 1 (103). – С. 94–99.
Коваль А.М. До питання про необхідність законодавчого закріплення прав пацієнта в Україні // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2. – С. 99–103.
 

Публікації

  Коваль А.М. Про легітимізацію в Україні приватної детективної (розшукової) діяльності / А.М. Коваль // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.97-100.

  Коваль А.М. До питання про регулювання механізму забезпечення реалізації суб'єктивних прав і свобод людини і громадянина та задоволення їх потреб і інтересів в Україні / А.М. Коваль, М.В Коваль //Права людини та публічне врядування. Збірник матеріалів круглого столу (м. Чернівці 27-28 травня 2017року) / Уклад. С.Б.Бондар, В.В.Гордєєв, А.М.Худик. - Чернівці : Технодрук, 2017. - С.25-33.

  Коваль А.М. До питання фальсифікації лікарських засобів / А.М. Коваль, О.В. Двірська // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ 28 квітня 2017 року)/ Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2017. - С.45-48.

  Коваль А.М. Про поняття, сутність, структура та зміст конституційно-правового терміна "забезпечення прав і свобод людини": теоретичні й правові аспекти/ А.М. Коваль, М.В. Коваль //Процес модернізації системи управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспект: колективна монографія / За заг. ред. А.С.Нестеренко. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 298-317.

  Коваль А.М. До питання про правове регулювання отримання медичної допомоги та медичних послуг в Україні / А. М. Коваль //Правова просвіта: Електронне юридичне фахове видання .- 2016.- №1. - http://osvita-pravova.org.ua

  Коваль А.М. До питання про реалізацію конституційного права громадян України на медичне страхування / А. М. Коваль // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні: Збірник матеріалів 5 Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Полтава, 2016. - С. 4-5

  Коваль А.М. Правове регулювання інформованої згоди на медичне втручання / А. М. Коваль // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика : Збірник матеріалів ІІІ науково-практичної конференції.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2016. - С. 149-151

  Коваль А.М. Про сутність адміністративної відповідальності в сфері охорони здоров’я / А. М. Коваль //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки.- 2016.- № 3. - С. 194-198

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Коваль Анна Миколаївна