Інша інформація:
Кириленко Володимир Іванович

кабінет 246

+38 044 455-56-66, вн. 104

 
 

Кириленко Володимир Іванович

  • доктор економічних наук (2007 р.), професор (1995 р.)

Освіта

  • Київський державний університет ім. Т.Шевченка / викладач політичної економії (1976 р.)

Наукові публікації

Інвестиційна безпека: сучасні тенденції та загрози // Забезпечення національної безпеки України в умовах глобальних та регіональних невизначеностей: матеріали круглого столу (Київ, 6 берез. 2012 р.) / за ред. Ю.В.Ковбасюка, К.О.Ващенка, Г.П.Ситника. К.: НАДУ, 2012
Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справочник /состав.: Г.П.Сытник, В.И.Абрамов, В.Ф.Смолянюк и др.; под общ.ред. Г.П.Сытника. К.: НАДУ, 2012
Напрями та умови державного регулювання інвестицій та інновацій. Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип 25. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.
Еволюція методології економічних досліджень: від політекономії до економічної теорії / В.І. Кириленко // Вчені записки. Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 23. – 2010.
Національні моделі економічних систем: навч. посіб. / В.І. Кириленко. – К.: Знання, 2010.
Економічна безпека: навч. посіб. / В.І. Кириленко. – К.: Знання, 2009.
 
 

Публікації

  Кириленко В.І. Економічна аналітика як професійна компетентність економічних теоретиків / В. І. Кириленко // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста: матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез / наук. ред. проф. І. Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 17-19

  Kyrylenko V.I. Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement / Anna Kniazevych, Volodymyr Kyrylenko, Ludmila Golovkova // Baltic Journal of Economic Studies.-2018.-Vol.4.-№1.-P.208-218

  Кириленко В.І. Методологія побудови та використання комплементарної моделі національної економічної безпеки / В. Кириленко, Л. Козловська // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції (Чернівці, 03-04 жовтня 2018 р).-Чернівці, 2018.- С.74-81

  Кириленко В.І. Компліментарна модель національної економічної безпеки [Електронний ресурс] / Володимир Кириленко // Публічне управління економікою України в умовах загроз державності : зб. матеріалів круглого столу (м. Київ, 5 груд. 2018 р.). - Київ: КНЕУ, 2018. - С. 21-23

  Кириленко В.І. Регулювання інвестиційних процесів у контексті економічної безпеки / В.І.Кириленко, Л.М. Кириленко // International security in the frame of modern global challenges: Collection of scientific works International scientific and practical conference (June 11, 2018). - Vilnius: Mykolas Romeris University, 2018.- P.262-268

  Кириленко В. І. Суперечності, тенденції і виклики сучасної економіки/ В.І. Кириленко // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (2-3 листопада 2017 р). - Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. - С. 474-477. Електронний ресурс: http://econom.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali%202017%20pdf%20(1).pdf

  Кириленко В. І. Сучасні тенденції і виклики соціально-економічного розвитку / В.І. Кириленко //Економіка і врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.) - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - С. 46-49.

  Кириленко В. І. Формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в Україні: перспективи та суперечності / В.І. Кириленко // Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 квітня 2017 р). - Київ: КНЕУ, 2017. - С. 111-114.

  Кириленко В. І. Державна політика реформ: еволюція і напрями реалізації / В.І. Кириленко// Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.-2017.- Volume 5, No 1. - P 4-6.

  Кириленко В. І. Ресурсні засади формування і використання системи управління забезпеченням економічної безпеки / В. І. Кириленко ; ІV Міжнародна науково-практична конференція.- КНЕУ м. Київ, 24.11.2016. - С. 102-105

  Кириленко В. І. Методологія побудови та використання комплементарної моделі інвестиційної безпеки / В. І. Кириленко.- Національний торгово-економічний університет, м. Київ, 2016. - C. 277-278

  Кириленко В.І. Суперечності методології та організації сучасної економічної науки / В. І. Кириленко, М. О. Гофман // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.101-108

  Кириленко В.І. Формування "економіки знань" у контексті економічного зростання /В.І. Кириленко // Європейський вектор економічного розвитку.- 2014 .- № 2 (17) - С. 96-101

  Інвестиційна безпека: сучасні тенденції та загрози // Забезпечення національної безпеки України в умовах глобальних та регіональних невизначеностей: матеріали круглого столу (Київ, 6 берез. 2012 р.) / за ред. Ю.В. Ковбасюка, К. О.Ващенка, Г. П. Ситника. К.: НАДУ, 2012

  Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справочник /состав.: Г. П. Сытник, В. И. Абрамов, В. Ф. Смолянюк и др.; под общ.ред. Г.П. Сытника. К.: НАДУ, 2012

  Кириленко В.І. Напрями та умови державного регулювання інвестицій та інновацій. Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип 25. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012.

  Еволюція методології економічних досліджень: від політекономії до економічної теорії / В.І. Кириленко // Вчені записки. Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 23. - 2010.

  Національні моделі економічних систем: навч. посіб. / В. І. Кириленко. - К.: Знання, 2010.

  Економічна безпека: навч. посіб. / В. І. Кириленко. - К.: Знання, 2009.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Кириленко Володимир Іванович