Гончарова Ганна Олександрівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Гончарова Ганна Олександрівна

кабінет 402

(+38 044) 455-69-82, вн. 219

Напрями наукових досліджень

 • юридична психологія

Сфери наукових інтересів

 • ставлення та система ставлень особистості / ставлення працівників юридичної сфери до об'єктів соціально-професійного оточення / професійний розвиток правоохоронців

Викладає

 • загальна психологія / соціальна психологія / юридична психологія
 
 

Гончарова Ганна Олександрівна

 • кандидат психологічних наук (2019)

Освіта

 • Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, м. Харків, спеціальність «Юридична психологія», диплом кандидата психологічних наук (2015–2018 рр.)
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, спеціальність «Правознавство», диплом магістра з відзнакою (денна форма навчання); кваліфікація – бакалавр юрист (2014–2015 рр.)
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, спеціальність «Правознавство», диплом бакалавра з відзнакою (денна форма навчання); кваліфікація - юрист (2010–2014 рр.)

Професійна кар'єра

 • вересень 2019 р. – червень 2020 р. – старший викладач Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 • жовтень 2015 р. – травень 2016 р. – керівник гуртка «Правознавство» у Краснолиманському центрі позашкільної роботи

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах:

 • Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет «КРОК», 2020
 • Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: Всеукраїнська наук.-практ. конф. Харків : ХНУВС, 2018
 • Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Міжнародна наук.-практ. конф. К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017
 • Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Міжнародна наук.-практ. конф. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017
 • Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: III Всеукраїнської наук.-практ. конф. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017
 
 

Публікації

  Ніколенко О. Аналіз категорій "успішність" та "ефективність" діяльності керівника структурного підрозділу судової установи / О. Ніколенко, Г. Гончарова // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/640

  Гончарова А. Динамика отношений курсантов-первокурсников к социально-профессиональному окружению / А. Гончарова //Law, Economy and Management in Modern Ambience LEMiMA 2021: Proceedings of the7th International Conference (Belgrade, Serbia. 22-24 April 2021)/ Ed. by Zh. Radosavljevic. - Belgrad: Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2021. - Vol. II. - Pp. 69-84

  Алексюк О.М. Формування особистісної готовності практичних психологів до професійної діяльності / О.М. Алексюк, Г.О. Гончарова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/852

  Гончарова Г.О. Ставлення до діяльності в структурі психологічної готовності практичних психологів до професійної діяльності / Г.О. Гончарова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/864

  Гончарова Г.О. Динаміка ставлення до майбутньої професії у дівчат курсантів / Г.О. Гончарова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 159-162. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/218

  Гончарова Г.О. Особливості системи ставлень курсантів ЗВО МВС зі специфічними умовами навчання на різних етапах фахової підготовки / Г.О. Гончарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2018. - Вип. 1. Т. 2. - С. 165-170

  Гончарова Г.О. Особливості системи ставлень дівчат - курсантів ЗВО МВС в адаптаційному періоді фахової підготовки / Г.О. Гончарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: ези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції (30 березня 2018 року, м. Харків, Україна). - Харків: ХНУВС, 2018. - С. 104-107

  Гончарова Г.О. Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження / Г.О. Гончарова, С.О. Ларіонов // Право і Безпека. - 2017. - № 1. - С. 130-134

  Гончарова Г.О. Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки / Г.О. Гончарова // Право і Безпека. - 2017. - № 4. - С. 175-181

  Гончарова А.А. Гендерные особенности системы отношений будущих сотрудников подразделений полиции превентивний деятельности / А.А. Гончарова // Psychology. Educology. Medicine. - 2017. - № 1

  Гончарова Г.О. Динаміка ставлень майбутніх працівників поліції під час навчання у ВНЗ МВС у контексті криз професійного розвитку / Г.О. Гончарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доповідей науково-прпктичної конференції (7 квітня 2017, Харків ). - Харків: ХНУВС, 2017. - С. 225-229

  Гончарова Г.О. Превентивна діяльність поліції: психолого-юридичний аспект / Г.О. Гончарова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 лютого 2017 р., м. Суми). - Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. - С. 196-198

  Гончарова Г.О. Ставлення студентів до навчання в системі ставлень особистості / Г.О. Гончарова // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2017) . - Львів: ГО "Львівська педагогічна спільнота", 2017. - С. 50-52

  Гончарова Г.О. Ставлення до себе в системі ставлень особистості / Г.О. Гончарова // Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: Міжнародна науково-практична конференція (2017, Запоріжжя). - Запоріжжя: КПУ. - 2017. - С. 102-105

  Гончарова Г.О. До питання викривлення професійного розвитку правоохоронців / Г.О. Гончарова // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 03 лютого 2017 р.) . - К.: ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2017. - С. 172-174

  Гончарова Г.О. Гендерні особливості системи ставлень курсантів ЗВО МВС до об'єктів соціально-професійного оточення / Г.О Гончарова // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2017 р, Одеса ). - Одеса: ФОП Бондаренко М.О, 2017. - С. 160-162

  Гончарова Г.О. Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання / Г.О. Гончарова // Право і Безпека. - 2017. - №2. - С. 140-146

  Гончарова Г.О. Система ставлень правоохоронця як предмет психологічного дослідження / Г.О. Гончарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: матеріали науково-практичної конференції (8 квітня 2016 р. Харків). - Харків: ХНУВС, 2016. - С. 191-192


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Гончарова Ганна Олександрівна