Інша інформація:
Баликін Іван Ігорович

Напрями наукових досліджень

 • аналіз національної політики органів радянської влади, стану формування національної політики в сучасних умовах в Україні, перспективи розвитку міжнаціональних відносин в державі та їх регуляція державою

Сфера наукових інтересів

 • Історія України / національна політика / держава та право

Викладає

 • історія держави та права України / правознавство / теорія держави та права / історія вчень про державу та право / історія держави і права зарубіжних країн
 
 

Баликін Іван Ігорович

 • кандидат історичних наук (2015 р.)
 • нагороджений Грамотою (2017 р.), Почесною Грамотою 2018 р.) та Відзнакою Університету «КРОК» (2019 р.)

Освіта

 • Університет економіки та права «КРОК» / Правознавство / спеціаліст (2018 р.)
 • Донецький національний університет / Історія / магістр з історії (2009 р.)

Професійна кар’єра

 • 2018 р. – Підвищення кваліфікації за програмою «Українська школа законотворчості», Інститут законодавства Верховної Ради України
 • з 2014 р. – Університет «КРОК»:
  • асистент / доцент кафедри теорії та історії держави та права
  • відповідальний секретар міжнародного фахового видання «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • 2014-2016 рр. – гімназія «Прем’єр» м. Києва, вчитель історії, географії, основ правознавства
 • 2014–2015 рр. – Інститут доуніверситетської підготовки НАУ, викладач історії України
 • 2014 р. – Донецька академія автомобільного транспорту, асистент кафедри соціальних дисциплін

Особисті досягнення

 • Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Національна політика органів радянської влади в Донбасі (1943–1985 рр.)»
 
 

Публікації

  Balykin I. Fighting participation of adolescents in destructive online communities / I. Balykin // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.590-593

  Frantsuz A. Problems of protection of the rights of the child in the conditions of ATO / A. Frantsuz, I. Balykin // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 19-28

  Balykin I. Fighting joining of teens to destructive online communities / I. Balykin // Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Witelona w Legnicy. - №1(4). - Poland, Legnica, 2018. - P.

  Balykin I. The status of the implementation of the reform of local self-government and territorial organization of power in Ukraine/ I. Balykin // Науково-практична конференція "Верховенство права та місцеве самоврядування" (Київ, 14 грудня 2016 року). - К.: Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2016. - С. 120-121

  Баликін І.І. Практика застосування ч. 4 ст. 96 ЗУ "про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарськими судами України / І. І. Баликін, С. І. Снісаренко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29. - С. 154-159

  Баликін І.І. Резолюції та рішеннях з'їздів, конференцій та пленумів ЦК КПУ (сер. 1940-х - сер. 1980-х рр.) щодо національної політики як джерело для вивчення історії держави і права України / І. І. Баликін // Наукові тренди сучасності : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 197-200

  Balykin I. Normative-legal basis og private detective (investigation) activity in Ukraine / Ivan Balykin // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.69-73

  Баликін І.І. Національний склад репресованих у Донбасі в 1941-1982 рр. / І. І. Баликін // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: збірник матеріалів ІІІ науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2016 року).- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2016. - С. 17-20

  Баликін І.І. Нормативно-правове регулювання історико-культурної складової Києва в умовах урбаністичних процесів / І. І. Баликін // Публічний простір як об’єкт правового регулювання: міжнародна науково-практична конференція (30 вересня 2016 р.).- К.:Академія адвокатури України, 2016. - С. 17-23

  Баликін І.І. Щодо доцільності внесення змін у статут територіальної громади міста Києва у питанні культурної спадщини столиці / І. І. Баликін // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К. - Університет економіки та права «КРОК», 2016. - С. 4-7

  Баликін І.І. Концепція втілення національної політики радянською владою на Донбас (1943-1985 рр.) / І. І. Баликін // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2015. - Вип. 21. - С. 73-83

  Баликін І.І. Національна політика на сторінках програми КПРС 1961 р. / І. І. Баликін // Актуальні проблеми в системі освіти "загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад": Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 травня 2015 р.) / наук. ред. Н. П. Муранова.- Національний авіаційний університет. - 2015. - С. 15-21

  Баликін І.І. Національна політика органів радянської влади в Донбасі (1943–1985 рр.): автореф. дис. канд. юрид. наук: 07.00.01 «Історія України» / І. І. Баликін / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2015. – 20 с.

  Баликін І.І. Нормативно-правове закріплення принципів національної політики в Конституції 1977 р / І. І. Баликін // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року).- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 311-312

  Баликін І.І. Результати здійснення радянської національної політики в Донбасі (1943-1985 рр.) / І. І. Баликін // Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Наук.-практ. конф. (4 грудня 2015 р., Київ).- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. - C. 7-10

  Balykin I. Ethnical composition of Donbass (1943 – 1982 years) / I. Balykin // Nauka i studia. Historyczne nauki.- Przemysl, 2014.- №17(127). - P. 68-75

  Запит = (1569208807.6923 | 1569208807.698 | 0.0057239532470703 )


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Баликін Іван Ігорович