Навчально-методичний відділ тестових технологій

НМВТТ є структурним підрозділом Університету.

Завідувач НМВТТ Кратко Олександр Геннадійович є автором і розробником Комплексної системи педагогічного тестування КТ. Програмний комплекс розроблений на ліцензійному програмному забезпеченні та зареєстрований у Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (Свідоцтво № 19928 від 21.03.2007). Комплекс програм КТ для середніх і вищих навчальних закладів повністю реалізує процес комп'ютерного тестування, починаючи від складання завдань і до одержання звітів про результати. Комплекс є підсумком кількох років роботи з узагальнення досвіду застосування тестових технологій у вітчизняних і зарубіжних навчальних закладах та багато в чому вигідно відрізняється від аналогічних комп'ютерних програм, надаючи користувачеві необхідні інструменти й методики. Комплекс програм КТ детально представлений на сайті автора.

НМВТТ спільно з Навчально-методичним управлінням Університету розробляє та постійно вдосконалює Єдину політику оцінювання рівня підготовленості студентів Університету «КРОК» за такими напрямами:

Напрями роботи НМВТТ

Навчально-методичний відділ тестових технологій завжди відкритий до співпраці. Звертайтеся!