Циклова комісія з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін — Університет «КРОК»

Циклова комісія з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін

Юридичне відділення КЕПІТ

Навчання за освітньою програмою «Право» зорієнтовано на засвоєння студентами базових засад права та окремих його галузей, формування адекватного сприйняття та розуміння права як регулятора суспільних відносин, феномену людської цивілізації, а також на оглядове вивчення усієї системи юридичних наук, на здобуття знань, умінь та навичок у межах широкого кола галузей права. Навчання за даною програмою також передбачає розвиток у студентів спроможності застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись у найбільш важливих організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

 • теорія держави і права
 • історія держави і права України та зарубіжних країн
 • цивільне право
 • кримінальне право
 • сімейне право
 • конституційне права
 • адміністративне право
 • міжнародне право
 • фінансове право
 • цивільний процес
 • кримінальний процес
 • господарський процес
 • біржове право
 • трудове право
 • конституційні права та обов'язки людини і громадянина

Методика викладання

Циклова комісія зорієнтована на вимоги до компетентностей сучасної освіти, в яких чільне місце займають саме знання з основних галузей права. Викладання всіх дисциплін циклової комісії здійснюється з урахуванням сучасних вимог до організації навчання на основі проблемно-пошукового та практично-зорієнтованого підходів. Проводяться науково-практичні заходи серед студентської аудиторії коледжу: щорічні круглі столи, олімпіади тощо. Викладачі циклової комісії постійно підвищують власний рівень професійної підготовки.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Коледж економіки, права та інформаційних технологій » Юридичне відділення » Циклова комісія з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін