Циклова комісія зі спеціальної мовної підготовки

Відділення загальноосвітньої підготовки КЕПІТ

Циклова комісія забезпечує іншомовну підготовку молодших спеціалістів у Коледжі економіки, права та інформаційних технологій за спеціальностями:

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Іноземна мова (англійська) » Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) » Ділова іноземна мова (англійська) » Друга іноземна мова (німецька) » Іноземна мова (друга) (французька / німецька) » Латинська мова

Методика викладання

Здійснюється на засадах компетентнісного, комунікативного, особистісно-орієнтованого, інтерактивного підходів відповідно до вимог Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти та основних нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань іншомовної підготовки молодших спеціалістів.

Надається перевага сучасним аутентичним навчальним курсам з вивчення іноземних мов та власним авторським посібникам.

Проводяться науково-практичні заходи серед студентської аудиторії коледжу: щорічні круглі столи, олімпіади тощо.

Викладачі циклової комісії постійно підвищують власний рівень професійної підготовки – періодично проходять стажування в провідних університетах України та у програмах підвищення кваліфікації Британської Ради та Німецького культурного центру Гете-інститут у Києві.

Педагогічний колектив циклової комісії є членами Українського відділення міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL) та Асоціації викладачів французької мови в Україні.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.