Відділення загальноосвітньої підготовки

Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, – з людиною.

В.О. Сухомлинський

Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки. Організацією навчання студентів першого курсу займається відділення загальноосвітньої підготовки Коледжу, робота якого направлена на закріплення умінь і навичок, опанованих сьогоднішніми студентами ще в середній школі, підвищення рівня їхніх знань із дисциплін загальноосвітньої підготовки.

Адміністрація Коледжу в роботі відділення керується Наказом МОН України від 17.06.10 № 587, що затверджує перелік предметів загальноосвітньої підготовки та визначає термін здобуття повної загальної середньої освіти студентами.

Вчорашній школяр, вступивши до вищого навчального закладу, потрапляє у зовсім незнайоме для нього середовище з новими вимогами, правилами та умовами навчання. Саме з викладачами загальноосвітніх дисциплін знайомиться він із перших днів перебування у навчальному закладі. Від атмосфери, створеної викладачами та адміністрацією Коледжу, залежить швидкість проходження адаптаційного періоду від школярів до студентів, а вона в Коледжі є надзвичайно відкритою та дружньою.

Викладачі, задіяні в роботі відділення загальноосвітньої підготовки, впроваджують у навчально-виховний процес активні методи навчання, інноваційні технології оволодіння знаннями. Під час проведення занять широко використовуються нестандартні методи (урок-гра, лекція-подорож, інтегровані заняття), активно застосовуються засоби інформаційних технологій, що активізує пізнавальну діяльність студентів. З метою підвищення власного інтелектуального рівня студенти, крім основних занять, можуть брати участь у предметних олімпіадах, тематичних конкурсах, вікторинах, проявити себе в дослідницькій роботі Малої академії наук м. Києва відповідно до своїх здібностей, нахилів та вподобань.

В індивідуальній роботі зі студентами наші викладачі використовують особистісно орієнтований підхід, який враховує потенціал і рівень розвитку кожного студента, вікові та психологічні особливості, що дає можливість розвивати його творчі здібності.

Місія відділення

Забезпечення належного рівня знань студентів та організація їхньої творчої діяльності, яка дозволить вчорашнім школярам швидко, безболісно і цікаво пройти нелегкий шлях соціальної адаптації.

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

З метою якісної організації навчально-виховного процесу, розробки програмно-методичного забезпечення дисциплін загальноосвітньої підготовки в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій створено такі циклові комісії:

  1. Циклова комісія з гуманітарно-соціальної підготовки: голова – Рибак Ірина Вікторівна, доцент, кандидат політичних наук, спеціаліст другої категорії.
  2. Циклова комісія з природничо-наукової підготовки: голова – Кудряшова Світлана Вікторівна.
  3. Циклова комісія з математики та вищої математики: голова – Касянюк Марина Володимирівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, спеціаліст другої категорії.
  4. Циклова комісія з мовної підготовки: голова – Степаненко Наталія В'ячеславівна, старший викладач, спеціаліст вищої категорії.
  5. Циклова комісія зі спеціальної мовної підготовки: голова – Федунов Микола Володимирович, викладач.
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.