Економічне відділення

Освіта – скарб, праця – ключ до нього.

П. Буаст

Економічна освіта – це засіб для розвитку економічного мислення, що реалізується у формі економічної поведінки людини. З цього складається економічна культура, яка є підґрунтям для розвитку матеріального добробуту в суспільстві.

Зі студентами Коледжу економіки, права та інформаційних технологій працюють висококваліфіковані, творчі викладачі, серед яких є кандидати економічних наук, старші викладачі, спеціалісти вищої та І категорій. Вони передають молоді свої знання, практичний і життєвий досвід.

За останні 3 роки відділення підготувало понад 500 молодших спеціалістів. Майже 90% випускників продовжують навчання у Вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Для ефективної підготовки спеціалістів у Коледжі впроваджуються передові інноваційні технології навчання, створюються умови для набуття студентами практичних умінь та навичок.

Важливе місце в процесі навчання займають різні форми самостійної роботи студентів. Самостійно опанувати теоретичний матеріал студенти мають змогу в бібліотечно-інформаційному та комп’ютерному центрах із використанням інтернет-ресурсів.

Коледж створює умови для пошуку інформації та здійснення студентами наукових досліджень. Велика увага приділяється питанням дослідницької роботи: студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт членів Київської Малої академії наук (відділення економіки), у міських конкурсах творчих робіт з актуальних питань економіки та фінансів.

Звичайно, студентське життя – це не лише навчання. Студенти нашого відділення є активними учасниками освітнього проекту «КЕПІТ-expert», створеного на базі Коледжу у співпраці з проектною групою «SPG» Університету «КРОК». У рамках проекту студенти виступають експертами з питань економічної грамотності серед учнів старших класів середніх загальноосвітніх шкіл. Тренінги «Маркетингові ходи супермаркетів» давно користуються популярністю у школярів міста Києва та Київської області. А для студентів це гарний досвід із розробки тренінгів, можливість навчитися працювати з аудиторією та розширити власні знання у сфері сучасної економіки.

Студенти Коледжу є активними учасниками розважально-пізнавальних заходів. У закладі навчається багато талановитої, обдарованої, цілеспрямованої молоді, яка має можливість отримати якісну сучасну освіту та бути конкурентоспроможною на ринку праці.

Відділення відповідає за підготовку молодших спеціалістів у галузях знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування» за спеціальностями:

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

З метою якісної організації навчально-виховного процесу, розробки програмно-методичного забезпечення дисциплін економічної підготовки в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій створено такі циклові комісії:

  1. Циклова комісія з економіки та підприємництва: голова – Гофман Мирослава Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії.
  2. Циклова комісія з фінансів, банківської справи та страхування: голова – Румик Ігор Іванович, доктор економічних наук, доцент, викладач вищої категорії.
  3. Циклова комісія з підготовки у сфері обслуговування: голова – Романова Марія Ігорівна, викладач, спеціаліст другої категорії.
  4. Циклова комісія з маркетингу, реклами та PR: голова – Вайнорес Ірина Григорівна, завідувач економічного відділення.
  5. Циклова комісія з комерційної логістики: голова - Пазєєва Ганна Михайлівна, доцент, кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.