Кафедра теоретичної та прикладної економіки

підпорядкована факультету економіки та підприємництва

Завідувач кафедри
Радіонова Ірина Федорівна
доктор економічних наук, професор


Заступник завідувача кафедри
Пекна Галина Борисівна
кандидат економічних наук, доцент

Методист
Сивак Ольга Анатоліївна


Кабінет 242
(+38 044) 455-57-12, вн. 104

Ми працюємо для Вас
Пн - Пт: 10:00 - 19:00
Без обідньої перерви
Cб - Нд: за графіком викладачів

Кафедра теоретичної та прикладної економіки – одна з найстарших в Університеті. Вона заснована у 1995 році. У якості основного пріоритету, крім навчального процесу, викладачі кафедри мають наукові дослідження. Із 1997 року силами науковців кафедри підтримується рубрика «Економічна теорія» у фаховому виданні «Вчені записки Університету «КРОК». Відповідно до Наказу Ректора № 50-2 від 26 квітня 2018 року кафедру економічної теорії було реорганізовано та перейменовано, до сфери відповідальності кафедри віднесено наступні спеціальності:

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників кафедри, які працюють за штатом – 10, з них:

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників кафедри, які працюють за сумісництвом – 5, з них:

Наукова робота

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою: «Ефективність державного регулювання національної економіки в умовах посткризового розвитку: теоретичний та прикладний аспекти» Реєстраційний номер УкрІНТЕІ / номер  реєстрації:0114U002517, дата реєстрації 17.03.14.

Нині за результатами дослідження  теми опубліковано 20 одиниць наукової продукції – наукових статей, монографій, підручників, посібників тощо, з яких 9 – штатними викладачами кафедри. Серед здобутків  кафедри, участь викладачів у колективних монографіях, написання підручника та вихід статей у виданнях з науковометричної бази Scopus. Викладачі взяли участь у п’ятьох міжнародних та всеукраїнських конференціях.
Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі.

В рамках роботи над темою наукового дослідження на першому етапі було здійснено:

А) захист дисертацій штатними викладачами кафедри:

Б) організовано Міжнародну науково-практичну конференцію «Економічна теорія та освіта ХХІ століття» (09.2015 р.) з виданням збірки тез виступів у паперовому та електронному вигляді

В) видання наукових праць:

Провідні викладачі

 

Основні дисципліни

» Економіка » Економіка домогосподарств » Економічна теорія та економічна історія » Макроекономіка » Мікроекономіка » Національна економіка » Економіка підприємства » Бізнес-планування » Стратегія підприємства » Потенціал і розвиток підприємства» Управління капіталом і майном підприємства » Управління витратами » Планування і контроль на підприємстві » Ціноутворення » Економіка і організація інноваційної діяльності » Стратегічне управління підприємством » Організація стартапів » Організація виробництва » Організація сімейного бізнесу