Кафедра міжнародних економічних відносин

створена в січні – липні 1998 року

Ознакою сучасного життя є активні інтеграційні процеси. Економіка будь-якої країни сьогодні не може розвиватися відокремлено від світового співтовариства. Україна – не виняток, адже її географічне розташування та економічний потенціал, що постійно зростає, диктують нові умови для національного розвитку. А для забезпечення подальшого економічного поступу вітчизняним фахівцям потрібні якісні знання з міжнародної економіки та міжнародних відносин. Саме у відповідь на запити українського бізнес-середовища в січні – липні 1998 року було створено кафедру міжнародної економіки (на даний час – кафедра міжнародних економічних відносин). Засновником і завідувачем кафедри була і залишається відомий вчений, доктор економічних наук, професор Рокоча Віра Володимирівна.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за напрямом:

Кафедра має власну оригінальну модель підготовки фахівців у сфері міжнародної економіки. Вона передбачає глибоке вивчення теоретичних основ міжнародної економіки та формування практичних навичок прийняття управлінських рішень у міжнародному бізнесі.

Викладачі кафедри читають понад 40 профільних курсів і спецкурсів для студентів Університету «КРОК». Кафедра плідно співпрацює з університетами Австрії, Німеччини, Польщі.

Наукова робота

Співробітники кафедри активно працюють над науковими темами, зареєстрованими в УкрІНТЕІ. У 2008–2009 навчальному році завершено роботу над темою «Міжнародний бізнес в епоху інформаційного суспільства», в межах якої проводилися науково-практичні конференції аспірантів та молодих вчених, міжнародні науково-практичні конференції, студентські науково-практичні конференції, результати яких опубліковано в збірниках конференцій. За результатами дослідження опубліковано колективну монографію «Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві».

У 2011–2015 рр. кафедрою велася робота над темою «Стратегічні зміни в міжнародному бізнесі в інформаційному суспільстві». За результатами досліджень було видано спеціальний випуск часопису «Зовнішня торгівля та економічна безпека», який було повністю присвячено проблемам досліджуваної теми.

Активну участь у науковій роботі беруть і студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Найбільш поширеними її формами є індивідуальна наукова робота з викладачами кафедри, участь у наукових конференціях, круглих столах, публікації наукових доробок. У 2015 році диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі світової економіки і міжнародних економічних відносин отримала студентка магістратури спеціальності «Міжнародна економіка» Оксана Маслюк, у 2016 році диплом І ступеня на цьому ж конкурсі отримала студентка IV курсу – Любов Нєдєліна. 2016 року диплом за ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів ВНЗ зі спеціальності «Міжнародна економіка» ступеня магістр отримав Максим Фесан.

Аспірантура

Із 1999 року на кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Науковими керівниками аспірантів є досвідчені фахівці, доктори економічних наук, професори: Рокоча В.В. (завідувач кафедри міжнародних економічних відносин), Терехов В.І. (професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою), Одягайло Б.М. (професор кафедри міжнародних економічних відносин).

Випускники аспірантури, які здобули науковий ступінь кандидата економічних наук, нині плідно працюють у сфері міжнародної економіки та займаються науково-педагогічною діяльністю, передаючи свої знання і досвід студентам, в тому числі Університету «КРОК». Серед них кандидат економічних наук, доцент Сталінська Г.О., яка нині читає курс лекцій в університеті Оману, кандидати економічних наук, доценти Молчанова Е.Ю. та Ковтонюк К.В. які працюють на кафедрі міжжнародної економіки КНЕУ ім. В. Гетьмана.

У 2011 році успішно захистили дисертаційні роботи викладачі кафедри Пекна Г.Б. та Сукурова Н.М. У 2015 та 2017 роках захистили свої дисертаційні роботи викладачі кафедри Оласюк Г.П. і Горбачук О.І. Одержавши науковий ступінь кандидата економічних наук, вони продовжують свою науково-педагогічну кар'єру в Університеті «КРОК» на кафедрі міжнародних економічних відносин.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Аналіз світових та локальних галузевих ринків » Аналітика світових товарних ринків » Аналітична діяльність на зовнішньоторговельних підприємствах » Валютне регулювання » Валютні операції » Глобальна економіка » Грошово-кредитні системи зарубіжних країн » Економіка європейської інтеграції » Економіка зарубіжних країн » Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки » Економічна дипломатія в міжнародній торгівлі » Електронний бізнес у глобальній економіці » Європейський інвестиційний бізнес » Кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках » Конкурентні стратегії європейських компаній » Маркетингові дослідження зовнішніх ринків » Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях » Митна справа » Міжнародна економіка » Міжнародна економічна діяльність України » Міжнародна інвестиційна діяльність » Міжнародна торгівля » Міжнародний бізнес та стратегічні зміни » Міжнародний маркетинг » Міжнародні валютно-кредитні відносини » Міжнародні валютно-фінансові відносини » Міжнародні економічні відносини » Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції » Міжнародні розрахунки і валютні операції » Міжнародні стратегії економічного розвитку » Міжнародні стратегії та сталий розвиток » Міжнародні фінанси » Розрахунки та платежі в міжнародному бізнесі » Світова економіка » Стратегічне управління » Теоретичний семінар: актуальні проблеми наукових досліджень з міжнародного бізнесу » Техніка та організація зовнішньоторговельної діяльності » Транснаціональні корпорації » Україна в міжнародних інтеграційних процесах » Управління міжнародними проектами » Управління міжнародними торговими та грошовими потоками » Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства » Управління транснаціональною бізнесовою діяльністю » Фінансові системи зарубіжних країн » Фінансування міжнародної торгівлі

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра міжнародних економічних відносин