Кафедра міжнародних економічних відносин

заснована у 1998 році

Ознакою сучасного життя є активні інтеграційні процеси. Економіка будь-якої країни сьогодні не може розвиватися відокремлено від світового співтовариства. Україна – не виняток, адже її географічне розташування та економічний потенціал, що постійно зростає, диктують нові умови для національного розвитку. А для забезпечення подальшого економічного поступу вітчизняним фахівцям потрібні якісні знання з міжнародної економіки та міжнародних відносин. Саме у відповідь на запити українського бізнес-середовища в січні – липні 1998 року було створено кафедру міжнародної економіки (на даний час – кафедра міжнародних економічних відносин). Засновником і завідувачем кафедри була і залишається відомий вчений, доктор економічних наук, професор Рокоча Віра Володимирівна. З 2020 року завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин є кандидат економічних наук, доцент Колесник Ірина Анатоліївна.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за напрямом:

Кафедра має власну оригінальну модель підготовки фахівців у сфері міжнародної економіки. Вона передбачає глибоке вивчення теоретичних основ міжнародної економіки та формування практичних навичок прийняття управлінських рішень у міжнародному бізнесі.

Викладачі кафедри читають понад 40 профільних курсів і спецкурсів для студентів Університету «КРОК». Кафедра плідно співпрацює з університетами Австрії, Німеччини, Польщі.

Наукова робота

У 2020–2021 рр. кафедрою ведеться активна робота над науковою темою «Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України». Проведено дві відкриті конференції, організовані за цією тематикою. Готується опублікування виступів учасників конференції окремою збіркою. Авторами тез є науково-педагогічні працівники і здобувачі освітнього ступеня магістра кафедри міжнародних економічних відносин.

Згадані конференції стали дієвим науковим майданчиком для обміну і презентації викладацьким складом кафедри власних наукових досліджень, які в подальшому знайдуть своє узагальнення і стануть частиною колективної кафедральної монографії. Для здобувачів вищої освіти це стало чудовою нагодою апробувати результати своїх магістерських досліджень. Робота над кафедральною монографією триває і нині знаходиться на завершальному етапі.

Аспірантура

Науковими керівниками аспірантів є досвідчені фахівці, доктори економічних наук, професори: Рокоча В.В. (професор кафедри міжнародних економічних відносин), Терехов В.І. (професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою), Одягайло Б.М. (професор кафедри міжнародних економічних відносин).

Випускники аспірантури, які здобули науковий ступінь кандидата економічних наук, нині плідно працюють у сфері міжнародної економіки та займаються науково-педагогічною діяльністю, передаючи свої знання і досвід студентам, в тому числі Університету «КРОК». Серед них кандидат економічних наук, доцент Сталінська Г.О., яка нині читає курс лекцій в університеті Оману, кандидати економічних наук, доценти Молчанова Е.Ю. та Ковтонюк К.В. які працюють на кафедрі міжжнародної економіки КНЕУ ім. В. Гетьмана.

У період з 2015 по 2020 рр. успішно захистили свої дисертаційні роботи викладачі кафедри Оласюк Г.П., Горбачук О.І., Дмитрієва Н.О. Одержавши науковий ступінь кандидата економічних наук, вони продовжують свою науково-педагогічну кар'єру в Університеті «КРОК» на кафедрі міжнародних економічних відносин.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Бізнес-планування в зовнішньоекономічній діяльності українських компаній (практикум) » Бізнес-стратегії європейських компаній » Глобальна економіка та європейський регіоналізм » Глобальні стратегії ТНК » Дипломатичне забезпечення міжнародної бізнес діяльності » Економічна дипломатія в європейському бізнесі » Європейська інтеграція » Європейське бізнес середовище » Європейське економічне середовище » Європейські інформаційно-аналітичні системи » Зовнішньоекономічна політика України » Керівництво та управління різноманітністю в Європейському бізнесі » Конкуренція у міжнародному бізнесі » Кон'юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках » Міжнародна валютно-кредитна політика » Міжнародний торгівельний бізнес » Міжнародний бізнес та менеджмент змін » Міжнародний інвестиційний бізнес » Міжнародний фінансовий бізнес » Міжнародні економічні відносини » Міжнародні економічні організації » Міжнародні та регіональні фінансові структури в ЄС » Основи міжнародної торгівлі » Податкові системи ЄС » Проблеми адаптації українських компаній до європейського бізнес-середовища (практикум) » Ринки ЄС » Сучасний інструментарій зовнішньої торгівлі в ЄС » Сучасні міжнародні економічні процеси » Сучасні технології ведення міжнародного торгового бізнесу » Техніка та організація міжнародної торговельної діяльності » Технології ведення бізнесу в ЄС » Торгово-економічний простір ЄС » Управління міжнародними товарними та грошовими потоками в ЄС » Управління міжнародною бізнес-діяльністю » Управління міжнародною конкурентноспроможністю Європейського бізнесу » Управління транснаціональною бізнесовою діяльністю в ЄС

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра міжнародних економічних відносин