Наукові публікації кафедри дизайну

 

  Костельна М.В. Мотиви Commedia dell`Arte в дизайні одягу 1980-2010-х рр / М. В. Костельна // Актуальні проблеми сучасного дизайну: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф (23 квітня 2020 р.). - Київ: КНУТД, 2020. - С. 178-183

  Папета С.П. Творчість Аркадії Оленської-Петришин / С. П. Папета // Сьомі Платонівські читання: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. - Київ: Видавництво Людмила, 2020. - С. 131-133

  Воронцова О.М. Фешн промоушн, як інструмент впливу на розвиток сучасної бізнес-моделі у сфері дизайну одягу / О.М. Воронцова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 666-668

  Кулик А.В. Функції вхідних груп підприємств торгівлі розташованих в перших поверхах житлових будинків / А.В. Кулик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 675-679

  Агуф О.Б. Семіотика образотворчого мистецтва ХХ століття в дизайні інтер'єру в урбанізованому суспільстві / О.Б. Агуф // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу: зб. матеріалів доп. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-13 вересня, 2019 р. Херсон). - ХНТУ, 2019. - С. 35-37

  Агуф О.Б. Специфіка позашкільної підготовки з образотворчого мистецтва для опанування спеціальності "Дизайн" / О.Б. Агуф // Європейський культурний простір і українські перспективи: матеріали XV Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-15 листопада, 2019 р. Рівне). - Рівне, РДГУ. - 2019. - С.

  Агуф О.Б. Емоційний аспект дизайну та його роль у комунікації суспільства / О.Б. Агуф, Н.А. Лоліна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 663-665

  Воронцова О.М. Fabric manipulation: техніки зміни поверхні та структури матеріалу, їх вплив на дизайн сучасного одягу / О.М. Воронцова // Європейський культурний простір і українські перспективи: матеріали XV Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-15 листопада, 2019 р. Рівне). - Рівне, РДГУ. - 2019. - С.

  Костельна М.В. Львівська школа дизайну костюма: традиції і іновації в індивідуальних етноконцепцях 1950-1980 р.р / М.Костельна // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції: збірник наукових праць. Т.3 / Полтавський Національний педагогічний університет ім. В.Т. Короленка. - Київ, 2019. - С. 342-35

  Костельна М.В. Полістилізм як чинник у сучасній фешн-індустрії / М.В. Костельна // Європейський культурний простір і українські перспективи: матеріали XV Міжнарод. наук.-практ. конф. (Рівне, 14-15 листопада, 2019 р.). - Рівне: РДГУ, 2019.

  Латій О.І. Re-desing як загальна світова тенденція при проектуванні громадських об'єктів / О.І. Латій // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Рівна, 14-15 листопада 2019 р.). - Рівне: РДГУ, 2019.

  Лоліна Н.А. Місто та сучасна людина - гра із культурною спадщиною / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2019. - №1(22). - С. 70-78

  Лоліна Н.А. Мурал у сучасному міському просторі: Виклик чи відбиття культурної реалії / Н.А. Лоліна // Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців: матеріали ХІX Міжнародної науково-практичній конференції (21 червня 2019 р.).- Гуманітарний корпус: збірник наукових статей. - 2019. - Вип. 26. - С. 84-87

  Лоліна Н.А. Європейська традиція відкритих вуличних кафе у історичному та сучасному просторі міст України / Н.А. Лоліна // Європейський культурний простір і українські перспективи: матеріали XV Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-15 листопада, 2019 р. Рівне). - Рівне, РДГУ. - 2019. - С.

  Lolina N.A. Authentic roots survival in city environment: comparative analysis of European and Ukrainian modern experience / N.A. Lolina // Education Culture Society Conference (11-13.09.2019): (book of abstracts) / Edited by Patrycja Karpiтska, Aleksander Kobylarek. - Wroclaw, Poland.

  Lolіna N.A. Mural: new interpretation of old development I Kyiv city center: reframing or resolving the existed problems / N.A. Lolіna // Education Culture Society Conference (11-13.09.2019): (book of abstracts) / Edited by Patrycja Karpiтska, Aleksander Kobylarek. - Wroclaw, Poland.

  Папета С.П. Динаміка культурно-мистецьких перетворень в Україні у 1920-х рр. / С.П. Папета // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 680-682

  Папета С.П. Художник Юрій Єгоров / С.П. Папета // Шості Платонівські читання: зб. матеріалів доп. учасн. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. - К.: НАОМА, 2019. - С. 123-124.

  Папета С.П. Формування парадигми національної самоідентифікації в українському мистецтві кінця ХІХ століття / С.П. Папета // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. - 2019. - № Т.2, №2. - С. 250-260. - ISSN 2617-7951. - DOI https://doi.org/10.31866/2617-7951.2.2.2019.189741. - http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/189741

  Папета С.П. Планувальні принципи садибних парків в Україні у 18-19 ст. / С.П. Папета // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Рівне, 14-15 листопада, 2019 р.). - Рівне: РДГУ. - 2019

  Яків’юк О.І. Декоративні елементи інтер‘єру житлових та прибуткових будинків другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О.І. Яків’юк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 683-685

  Яків'юк О.І. Київський модерн прибуткових будинків кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя у контексті сучасної міської забудови / О.І. Яків'юк // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Рівне, 14-15 листопада 2019р.). - Рівне: РДГУ, 2019.

  Лебедєва А.І. Труднощі перекладу: між "етно" та дизайном / А.І. Лебедєва // Народознавчі зошити. - 2019. - № 1(145). - С. 41-47

  Лебедєва А.І. Індустрія творчості / А.І. Лебедєва // Філософські засади креатосфери у контексті творчості: XV Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 30 травня 2019 р.). - К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс». - 2019

  Лебедєва А.І. Псевдоморфоза сучасного мистецтва / А.І. Лебедєва // Сучасне мистецтво в епоху цифрових технологій: від теорії до практики: міжнародна науково-практична конференція (Київ, 4-5 червня 2019 р.). - К.: ІПСМ НАМ, 2019

  Лебедєва А.І. Між мистецтвом та технікою: витвір і річ / А.І. Лебедєва // Минуле і сучасне: мистецтвознавчі пошуки та відкриття: всеукраїнська наукова конференція (до ювілею факультету ТІМ)" (Київ, 12 червня 2019 р.). - К.: ФТІМ НАОМА. - 2019

  Лебедєва А.І. "Образ" речі в дизайні як контур дії" / А.І. Лебедєва // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Рівне, 14-15 листопада, 2019 р.). - Рівне: РДГУ, 2019

  Кулик А.В. Композиційно образна структура вхідних груп вбудованих підприємств торгівлі / А.В. Кулик // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф., 14-15 листопада, 2019 р. Рівне: РДГУ, 2019.

  Кулик А.В. Естетико-психологічна роль кольору в дизайні вхідних груп вбудованих підприємств торгівлі / А. В. Кулик, І. В. Швець // Культура і сучасність: альманах. - 2019. - № 1. - С. 203-206.

  Лоліна Н.А. Мурал - мистецький виклик соціальним та екологічним проблемам сучасного суспільства / Н. А. Лоліна // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу: зб. матеріалів доп. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-13 вересня, 2019 р.). - Херсон : ХНТУ, 2019. - С. 35-37

  Папета С.П. Українсько-єврейські джерела модерного мистецтва в контексті діяльності художньої секції Культур-ліги / С. П. Папета // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. - 2019. - С. 92-110

  Осадча О.А. Структурно-просторова схема Дерева Життя у топографічній іконічності міста-храму-ікони-людини / О.А. Осадча // Всеукраїнська іконописна конференція "Ікона сьогодні"(5 трав. 2018 р., Київ): збірник наукових праць.- К.: Національна спілка іконописців України і Національний заповідник «Софія Київська», 2018

  Осадча О.А. Структурно-просторова схема Дерева Життя у топографічній іконічності міста-храму-ікони-людини / Олена Осадча // Українська академія мистецтва: зб. дослідницьких та науково-методичних праць. -2018. - Вип. 27

  Осадча О.А. Темпоральність у композиційній системі ікони / Олена Осадча // Мистецтвознавство України: зб. наук. пр. / ІПСМ АМУ. - 2018. - Вип. 18.-С. 113–121.

  Осадча О.А. Основні засади і методи викладання на кафедрі монументально-декоративного і станкового мистецтва Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука / О.А. Осадча, М.О Данченко, О.І. Владимирова // Вища школа.-2018.-№10.-С.42-53

  Костельна М.В. "Етнічний полістилізм" в дизайні одягу другої половини ХХ - початку XXI століття / М.В. Костельна // Art and Design. Сер. Мистецвознавство. Технічні науки". - 2018. - Вип.№3. - С. 85-95.

  Папета С.П. Актуальні проблеми мистецької та педагогічної спадщини Казимира Малевича / С.П. Папета // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21-10 березня 2018 р.). - К.: КНУКіМ, 2018. - С. 162-165.

  Папета С.П. Українсько-єврейські джерела модерного мистецтва в контексті діяльності художньої секції Культур-ліги / С.П. Папета // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. - 2018. - № 1. - С. 92-109. - ISSN 2617-7951. - DOI https://doi.org/10.31866/2617-7951.1.2018.148155. - http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/148155

  Сучасність - вичерпаний час / А.І. Лебедєва та ін. // Візуальна культура в контексті феномена гіперреальності: шорт-лист конкурсу теоретичних робіт (публікація в збірнику ВАК ІПСМ). - 2018. - Інституту проблем сучасного мистецтва

  Лебедєва А.І. "Народний дизайн": поняття, що не стало терміном / А.І. Лебедєва // Народознавчі зошити. - 2018. - № 2 (140). - С.328-332

  Лебедєва А.І. Псевдоморфоза: теорія дизайну в мистецтвознавстві / А.І. Лебедєва // Мистецтвознаство України. - 2018. - №18. - С. 103-112

  Лебедева А.И. Образы наглядности: современное искусство/ А.И. Лебедева // Ювілей НАОМА: Мистецький контекст в Україні XX століття: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності: тези доп. Всеукр. наук. конф. присвяч. 100-річчю заснування Укр. акад. мистецтва, 25-28 квіт. 2017 р. / Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури, Каф. теорії та історії мистецтва. - Київ : Фенікс, 2018.

  Лебедева А.И. Образ как "внешность" идеала / А.И. Лебедева // XX Международная научная конференция «Ильенковские чтения» по теме «Ильенков и Маркс» (Москва, 19-20 апреля 2018 г.). - М.: МГУ, 2018

  Лебедєва А.І. Художнє конструювання, технічна естетика, дизайн: про терміни не сперечаються, про них домовляються / А.І. Лебедєва // Мистецтво України першої половини ХХ ст. у світовому контексті: міжнародна наукова конференція (Київ, 11 квітня 2018 р.). - К.: Національна академія мистецтв України. - 2018

  Лебедєва А.І. Річ як пастка для дизайнера / А.І. Лебедева // Шляхи розвитку українського мистецтвознавства та реставрації: всеукраїнська наукова конференція: до 55-річчя викладацької діяльності Л.С. Міляєвої на кафедрі ТІМ НАОМА (1-2 червня 2018 р.). - К.: НАОМА, 2018

  Осадча О.А. The Composition of an Icon as a Design Principle at work in Byzantine Churches (as exemplified by "The Eye of Providence" icon)" / О.А. Осадча // European association for the study of religions "Hierotopy between art history and religious studies, 18 - 21 вересня 2017 р., Льовен, Бельгія.

  Осадча О.А. Важливість просторової складової у композиційній системі ікони / О.А. Осадча // Всеукраїнська наукова конференція "Ювілей НАОМА: Мистецький контекст в Україні XX століття: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності (до 100-річчя заснування Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури)" 25-28 квіт. 2017 р., Київ, Україна / Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури - Київ, 2017.

  Осадча О.А. Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони / О.А. Осадча // XV Міжнародна конференція "Церква - наука - суспільство: питання взаємодії" 29 трав.-3 чер. 2017 р., Київ, Україна / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник - Київ, 2017

  Осадча О.А. Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони / Олена Осадча // Церква - наука - суспільство: питання взаємодії: п'ятнадцята Міжнародна конференція: зб. наук. праць. - К.: 29 травня - 2 червня 2017 р.

  Осадча О.А. Основні художньо-композиційні принципи візантійського іконопису та методи їх застосування на практиці / Олена Осадча // Художні практики початку XXI століття: новації, тенденції, перспективи. Всеукраїнська науково-практична конференція: електронний збірник тез. - К.: Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 24 листопада 2017 р. [Електронний ресурс]

  Осадча О.А. Проблема часу у композиційній системі ікони / О.А. Осадча // Міжнародна науково-практична конференція "Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека", 20 квітня 2017 р., Київ, Україна / Національна історичніа бібліотека України - Київ, 2017.

  Осадча О.А. Проблема часу у композиційній системі ікони / Олена Осадча // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека. Міжнародна науково-практична конференція: зб. наук. праць. - К.: Національна історична бібліотека України 20 квітня, 2017 р. - Т. 1.- С. 76-78.

  Осадча О.А. Проблеми вітчизняного сакрального мистецтва у контексті його відродження / О.А. Осадча // Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи", 10-11 жовтня 2017 р., Харків, Україна / Харківська академія дизайну і мистецтв - Харків, 2017.

  Осадча О.А. Спростування сталих стереотипів щодо принципів створення художньої мови в іконопису візантійської традиції / Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття", 10-11 жовтня 2017 р., Харків, Україна / Харківська академія дизайну і мистецтв - Харків, 2017.

  Osadcha O. The Composition of an Icon as a Design Principle at work in Byzantine Churches (as exemplified by "The Eye of Providence" icon)/ Osadcha Olena // Hierotopy between Art History and Religious Studies:Compendium of Abstracts of EASR-2017 conference (18-21.09.2017) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hierotopy.ru/contents/easr2017hierotopySectionAbstracts.pdf

  Осадча О.А. Феномен об'єктивного і надоб'єктивного бачення у контексті формування простору в іконопису візантійської традиції / Олена Осадча // Етнодизайн: пошуки українського національного стилю: Полтава-Петриківка: IV Міжнародний конгрес: зб. наук. праць. - Дніпро, 4-8 жовтня 2017 р.

  Осадча О.А. Основні художні методи створення просторової складової ікони / Олена Осадча // Українська академія мистецтва: зб. дослідницьких та науково-методичних праць. - 2017. - Вип. 26. - С. 135-142.

  Осадча О.А. Спростування сталих стереотипів щодо принципів створення художньої мови в іконопису візантійської традиції / Олена Осадча // Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи. Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття : Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках IX Міжнародного форуму "Дизайн-освіта 2017" (м. Харків, 9-12 жовтня 2017 року) / За загал. ред. Даниленка В.Я. - Харків: ХДАДМ, 2017.- С. 259-262.

  Осадча О.А. Проблеми вітчизняного сакрального мистецтва у контексті його відродження / Олена Осадча // Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи. Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття : Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках IX Міжнародного форуму "Дизайн-освіта 2017" (м. Харків, 9-12 жовтня 2017 року) / За загал. ред. Даниленка В.Я. - Харків: ХДАДМ, 2017 - С. 257-259.

  Папета С.П. Русская художница Александра Прегель (1907-1984) / С.П. Папета // П'яті Платонівські читання : зб. матеріалів доп. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. - К.: НАОМА, 2017. - С. 132-133

  Папета С.П. Графіка Леоніда Денисенка в контексті мистецтва української діаспори / С.П. Папета // Молодий вчений. - 2017. - №9 (49). - С. 208-212.

  Папета С.П. Графіка Марка Епштейна другої половини 1920-х років / С.П. Папета // Четверті Платонівські читання: зб. матеріалів доп. учасн. ІV Міжнар. наук. конф. (Київ, 26 листопада 2016 р.). - К.: НАОМА, 2017. - С. 70-71.

  Лебедева А.И. Искусство в отражениях: К вопросу о теории / А.И. Лебедева // Художня культура. Актуальні проблеми. - 2017. - Вип. 13. - С. 48-56.

  Лебедєва А.І. Композиція і конструкція: дія як організуючий момент форми / А.І. Лебедєва // Візуальність як домінанта сучасної культури: зб. матеріалів Міждисциплінарної наук. конф., Київ, 7–8 грудня 2017 р. - К.: ІК НАМ України, 2017. - С. 44-47

  Кулик А.В. Культурно-історичні передумови розвитку вбудованих підприємств обслуговування / А.В. Кулик // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2017. - №2. - С. 149-153.

  Осадча О.А. Ідея choros як основний принцип організації сакрального простору храму на прикладі собору Софії Київської [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hierotopy.ru/contents/osadchaiaKhoros2016.pdf

  Осадча О.А. Композиційна структура ікони як формотворчий принцип внутрішнього облаштування храму (на прикладі ікони "Всевидяче Око") / Олена Осадча // Українська академія мистецтва: зб. дослідницьких та науково-методичних праць. - К., 2016. - Вип. 25. - С. 117-131.

  Осадча О.А. Українська хатня ікона як домінанта при створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII - XX століття / О.А. Осадча // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи", 10 - 11 лист. 2016 р., Рівне, Україна / Рівненський державний гуманітарний університет - Рівне, 2016.

  Осадча О.А. Функція української хатньої ікони у створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII - початку XX століття (досвід ієротопічного методу дослідження) / Олена Осадча // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / ІПСМ АМУ. -К.: Фенікс, 2016. - Вип. 12. - С. 102-117.

  Kosteln'a М. Etno-motives in the works of ukrainian fasion designers at the beginning of the 21st century: innovations and traditions M. Kosteln'a / Вісник ХДАДМ/ - 2016. - №1. С. 16-19.

  Костельна М.В. Постіндустріальні інтонації фольку та екостилю у творчості дизайнера Надії Старовойтової кінця ХХ - поч. ХХІ ст. / М.В. Костельна // Глобалізація в умовах постіндустріальних трансформацій: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Київ, 6-7 квітня 2016 р). - К.: КНУКіМ, 2016.

  Лоліна Н.А. Мистецький простір у сучасній міській культурі / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2016. - Вип. 2 (16). - С. 185-194

  Лоліна Н.А. Глобалізація: підхід до дизайну вітрин у сучасному міському просторі. Втрата автентичності / Н.А. Лоліна // Глобалізація в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 6-7 квітня 2016 р.). - К.: КНУКіМ.

  Папета С.П. Живописець Сергій Дорошенко / С.П. Папета // Треті Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Київ, 28 листопада 2015 р.). – К.: Фенікс, 2016. – С. 66-67

  Папета С.П. Іконосфера митця Степана Рябченка / С.П. Папета // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ 14-15 квітня 2016 р.). - К.: ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. - С. 424-429.

  Папета С.П. Кандинський та Малевич / С.П. Папета // Collegium. - 2016. - №25. - С. 274-280.

  Олійник О.П. Архітектурно-планувальна структура внутрішнього простору київського прибуткового житла / О.П. Олійник, О.І. Яків'юк // Теорія та практика дизайну. - 2016. - Вип. 9. - С.167-176

  Олійник О.П. Архітектурно-планувальна структура внутрішнього простору київського прибуткового житла / О.П. Олійник, О.І. Яків'юк // Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: тези доповідей ІІ міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. - к.: ЦК "компринт", 2016. - С. 198-199

  Лебедева А.И. Тавтология образа / А.И. Лебедева // Сучасне мистецтво. - 2016. - Вип. 12. - С. 107-121.

  Лебедева А.И. Предельная определённость / А.И. Лебедева // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. - 2016. - Вип. 11. - С. 37-39.

  Лебедева А.И. Искусство переопыления смыслов / А.И. Лебедева // Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур: науково-теоретична конференція з міжнародною участю (Київ, 30 листопада 2016 р.). - К.: ІПСМ НАМ України, 2016. - С. 86-88

  Кулик А.В. Дизайн елементів вхідних груп вбудованих підприємств торгівлі у глобалізованому середовищі / А.В. Кулик // Глобалізація в умовах постіндустріальних трансформацій: науково-практична конференція (Київ, 6-7 квітня 2016 р.). - К.: КНУКіМ, 2016

  Осадча О.А. Створення chora - сакрального простору храму-ікони / Олена Осадча // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Матеріали III міжнародного конгресу 4-6.11.2015: зб. наук. праць. - К., 2015.

  Костельна М.В. Інтегровані ознаки декоративного та формотворчого рішення етномотивів у колекціях одягу українських дизайнерів другої половини ХХ ст. / М.В. Костельна // Теорія та практика дизайну: міське середовище - ХХІ ст. архітектура. будівництва. дизайн: зб. матеріалів доп. учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 березня, 2015 р.). - К. - НАУ, 2015. - С.

  Лоліна Н.А. Індивідуальність як тенденція сучасного дизайну / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2015. - Вип. 2. - С. 17-30

  Лоліна Н.А. Стилістика міського середовища – парадигма існування в рамках сучасного Києва / Н.А. Лоліна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2015. - Вип. 41. - С. 131-135.

  Лоліна Н.А. Композиційні фактори сучасного інтер'єру / Н.А. Лоліна // Сучасна архітектурна освіта: композиція, мистецтво в програмі архітектурної підготовки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28 жовтня 2015 р.). - К.: КНУБА, 2015. - С.

  Лоліна Н.А. Традиційна українська писанка: генеза та особливості геометричного орнаменту / Н.А. Лоліна // Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство". - 2015. - Вип. 33. - С. 75-83.

  Лоліна Н.А. Ціннісні тенденції сучасного міського середовища / Н.А. Лоліна // Ціннісні зміни молоді і сучасні форми культуротворчості: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 5 листопада 2015 р.). - К.: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2015.

  Lolina N.A. The preservation of the authentic roots in the modern society / N.A. Lolina // Education Culture and Sosiety 2015. International Academic Conference, 14-17.09.2015. Wroclaw, Poland

  Лоліна Н.А. Етно-національна свідомість сучасного дизайну середовища в контексті глобалізованого світу / Н.А. Лоліна // Актуальні проблеми дизайн-освіти в європейському вимірі: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22-23 квітня 2015 р.). - К.: КНУКіМ, 2015.

  Лоліна Н.А. Індивідуальність як тенденція сучасного дизайну / Н.А. Лоліна // Теорія та практика дизайну: міське середовище - ХХІ ст. архітектура. будівництва. дизайн: зб. матеріалів доп. учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 березня, 2015 р.). - К. - НАУ, 2015. - С.

  Лоліна Н.А. Сучасні проблеми архітектури та містобудування / Н.А Лоліна // Наук.- техн. зб. КНУБА. - Вип. 2 (41). - С. 131-136.

  Папета С.П. Етномотиви в творчості Леоніда Денисенка / С.П. Папета // Теорія та практика дизайну. - 2015. - Вип. 7. - С. 184-189.

  Папета С.П Літерографія Леоніда Денисенка в контексті розвитку графічних технік у ХХ столітті / С.П. Папета // Культура і мистецтво у сучасному світі. - 2015. - Вип. 16. - С. 166-171.

  Олійник О.П. Збереження інтер'єрів у процесі реставрації об'єктів культурної спадщини / О.М Олійник, О.І. Яків'юк // Теорія і практика: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн (Київ, 20-21 березня 2018 р.). - К.: КНУБА, 2015

  Олійник О.П. Особливості дизайну інтер'єрів оборонних споруд, пристосованих під громадські функції (на прикладі замку Свірж Львівської обл.) / О.П. Олійник, О.І. Яків'юк // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій: 7-а міжнародна конференція молодих науковців (м. Холм, Польща 2015 р.). - Холм: 2015. - С. 130-134.

  Лебедева А.И. По ту сторону искусства: истории одного взгляда / А.И. Лебедева // Сучасне мистецтво. - 2015. - Вип. 11. - С. 158-168

  Лебедева А.И. Соврем-изм: противление забвению / А.И. Лебедева // Творчість у філософських вимірах: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2015 р., м. Київ) / уклад.: Б.В.Новіков, А.А. Мельниченко, В.Д. Піхорович, Ю.А. Шевчук. - К.: НТУУ «КПІ», 2015. - С.

  Кулик А.В. Образ та образні засоби як фактор формоутворення вхідних груп вбудованих підприємств обслуговування / А.В. Кулик // Актуальні проблеми дизайн-освіти в європейському вимірі: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, 22-23 квітня 2015 р.). - К.: КНУКіМ. - 2015

  Авторське свідоцтво № 55862: твір з питань мистецтва. Математичне визначення колористичної спорідненості структурованих художніх систем Ренесансу: багатовимірний кластерний аналіз : а.с. 55862 Україна / О. М. Воронцова, Л. М. Білякович. - № 56199; заявл. 02.06.2014; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34. - 2 с.

  Авторське свідоцтво № 55863: твір з питань мистецтва. Прикраси zibellino: історія виникнення та поширення, художнє оформлення, семантичний зміст, призначення : а.с. 55863 Україна / О. М. Воронцова, Л. М. Білякович. - № 56200; заявл. 02.06.2014; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34. - 2 с.

  Лоліна Н.А. Структурні елементи орнаменту та їх відтворення у сучасному мистецтві. / Н.А. Лоліна // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і Національний контекст: Зб. наук. пр. / ПНУПУ і Інститут Реклами. - Полтава, 2014. - С.183-193

  Воронцова А.М. Определение колористической соподчиненности структурированных художественных систем итальянского Ренессанса методом кластерного анализа / А.М. Воронцова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. В 2-х ч. - Ч. 2 - Тамбов, 2014. - №6 (44). - С. 41-45.

  Лолина Н.А. Этно-национальные характеристики орнамента в современной городской среде / Н.А. Лолина // Научный поиск в современном мире: сборник материалов 6-й межд. науч.-практ. конф.( 30 мая 2014 г., Махачкала, Россия).-Махачкала: ООО "Апробация", 2014.- - С.218-220.

  Воронцова О.М. Види, походження та художньо-орнаментальне оформлення текстильних матеріалів епохи італійського Ренесансу / О.М. Воронцова // Традиції та новації у вищий архітектурно-художній освіті. - 2014. - № 1. - С. 140-145.

  Воронцова О.М. Нормкор - модний нігілізм сучасності / О.М. Воронцова // Актуальні проблеми дизайн-освіти в європейському вимірі: зб. матеріалів доп. учасн. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2015 р. Київ). - К.: КНУКіМ, 2014. - С.

  Костельна М.В. Творчий пошук Г. Забашти та М. Біласа у контексті розвитку українського моделювання костюму ХХ ст. / М.В. Костельна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. "Культурологія". - Вип. 15. - Острог, 2014. - С. 258-266.

  Лоліна Н.А. Стиль лофт в дизайне интерьера современного жилья / Н.А. Лоліна // Міське середовище - ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: матеріали І Міжн. Науково-практичного конгресу (10-14 лютого 2014 р., Київ, Україна). - Київ: НАУ, 2014. - С. 343-344.

  Кулик А.В. Тенденції формування вхідних груп підприємств торгівельного обслуговування / А.В. Кулик // Міське середовище ХХІ століття. Архітектура. Будівництво. Дизайн: тези доп. І Міжнародного наук.-практ. конгреса, 10-14 лютого 2014 р. Київ : НАУ, 2014. - С. 249-250.

  Лоліна Н.А. Тенденції, що формують сучасне міське середовище / Н.А. Лоліна // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті - Х.: ХДАДМ, №2/2013 - С. 182-186.

  Осадча О. А. Есхатологічна функція ікони / Олена Осадча // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст. Зб. наук. праць / редкол.: гол. ред. М.І. Степаненко, упоряд. І відп. ред. Є.А. Антонович, В. П. Титаренко. - Полтава: Полтавський літератор, 2013. - С. 219-223.

  Осадча О. А. Іконописні особливості хатніх ікон окремих регіонів України / Олена Осадча // Сучасна наука в мережі Internet. Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 лютого 2013 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 23-26.

  Осадча О. А. Основні критерії створення мистецького образу / Олена Осадча // Науковий потенціал 2013. Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 березня 2013 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 29-31.

  Осадча О. А. Основні художні принципи монументально-синтетичного стилю школи Михайла Бойчука / Олена Осадча // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 18-20.11.2013 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 33-37.

  Осадча О. А. П'ять поглядів на створення мистецького образу / Олена Осадча // Вісник ХДАДМ. - Харків, 2013. (Мистецтвознавство: № 1). - С. 108-114.

  Осадча О. А. Світоглядний феномен української хатньої ікони / Олена Осадча // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. – 2012-2013. – Вип. 24-25. - С. 29-35.

  Осадча О. А. Технологічні особливості написання української народної (хатньої) ікони / Олена Осадча // Актуальні проблеми сучасної науки. Матеріали десятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17-19.10.2013 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 18-23.

  Осадча О. А. Художні та композиційні особливості хатніх ікон різних регіонів України / Олена Осадча // Соціум. Наука. Культура. Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 24-26 січня 2012 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 3. - С. 1-4.

  Осадча О.А. Есхатологічна функція ікони / О.А. Осадча // II Міжнародний конгрес "Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст", 16-18 жовтня 2013 р. Полтава, Україна / Полтавський національний педагогічний університеті ім. В. Короленка.

  Осадча О.А. Іконописні особливості хатніх ікон окремих регіонів України Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / О.А. Осадча // Сучасна наука в мережі Internet, 25-27 лютого 2013 р

  Осадча О.А. Основні критерії створення мистецького образу / Осадча О.А. // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Науковий потенціал 2013", 25-27 березня 2013 р.

  Осадча О.А. Основні художні принципи монументально-синтетичного стилю школи Михайла Бойчука / О.А. Осадча // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив", 18-20 листопада 2013 р.

  Осадча О.А. Технологічні особливості написання української народної (хатньої) ікони / О.А. Осадча // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний соціокультурний простір 2013, 17-19 жовтня 2013 р.

  Воронцова О.М. Ювелірні прикраси zibellino як унікальний витвір декоративного мистецтва італійського Ренесансу / О.М. Воронцова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(1). - С. 6-11

  Воронцова О.М. Використання мистецьких надбань Ренесансу в сучасному дизайні одягу / О.М. Воронцова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(2). - С. 114-119

  Костельна М.В. Діяльність українських Будинків моделей одягу у 60-80-х рр.: концепції розвитку модних тенденцій / М.В. Костельна // Вісник ЛНАМ. - Львів, 2013. - №24. - С. 37-48.

  Костельна М.В. Локальна специфіка відображення етномотивів у колекціях дизайнерів українських Будинків моделей 1970-х рр. / М.В. Костельна // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки РДГУ. Сер. "Мистецтвознавство". У 2-х т. - Вип. 19. - Т. 1. - Рівне, 2013. - С. 66-69

  Костельна М.В. Національні мотиви у декорі костюмів у творчості Марти Токар (на прикладі діяльності Львівського Будинку моделей) / М.В. Костельна // Народознавчі зошити: науковий журнал. - Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. - №6(114). - С. 145-149.

  Костельна М.В. Етнорегіональні особливості у колекціях українських Будинків моделей 1960-х рр. / М.В. Костельна // Вісник КНУКІМ. Сер. "Мистецтвознавство". - Вип. 29. - К., 2013. - С. 67-73

  Lolina N. The folktales and their role in modern culture / N. Lolina // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches: Papers of the 4th International Scientific Conference ( July 8-9, 2013 , Stuttgart, Germany). Section 4. Study of art. - P. 11-13.

  Лоліна Н.А. Специфіка сприйняття образу у творчій діяльності дизайнера середовища / Н.А. Лоліна // Актуальні тенденції української науки: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 липня 2013 р., Київ). - Київ: ГО "Наукове товариство "Атенеум", 2013 - Вип. І - С. 30-33

  Кулик А.В. Щодо особливостей дизайнерських рішень вхідних груп розташованих у перших поверхах житлових будинків підприємств обслуговування / А.В. Кулик // Українське суспільство: основні виміри: матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. (25 травня 2017 р.). - К.: НАКККіМ, 2013. - С. 83-85

  Лоліна Н.А. Регіональні особливості символіів та знаків української народної писанки / Н.А. Лоліна // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 2. - С. 119-123.

  Лоліна Н.А. Принципи використання екологічного стилю та його елементів у сучасному інтер'єрі / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2011. - Вип. 5-6. - С. 133-136.

  Лолина Н.А. Основные тенденции формирования творческой личности в современной художественной культуре / Н.А. Лолина // Вісник ХДАДіМ. Мистецтвознавство. - №1. 2011. - С. 105-108

  Лоліна Н.А. Регіональні особливості символів та знаків української народної писанки / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. Мистецтвознавство. - 2011. - № 2. - С. 119-124.

  Лолина Н.А. Ценности современной художественной культуры / Н.А. Лолина // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы IV международной научно-практической конференции 18-20 октября 2010 г.: в 2-х т. Том 2. - М.: 2010, - С. 220-222.

  Лолина Н.А. Принципы формирования парков и скверов / Н.А. Лолина // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Харків, 22-23 квіт. 2008 р.). - Х.: НАУ ім. М.Є. Жуковського, 2010. - С. 16-17.

  Воронцова О.М. Морфологічні особливості костюма епохи італійського відродження / О.М. Воронцова, Л.М. Білякович // Вісник ДАКККіМ. - 2009. - № 4. - С. 84-88

  Воронцова О.М Мода епохи італійського відродження / О.М. Воронцова, Л.М. Білякович // VII Культорологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва: зб. наук. праць за матеріалами міжнарод. наук.-практ. конф. (4-5 червня 2009 р. Київ). - К.: НАКККіМ, 2009. - С. 98-105.

  Лоліна Н.А. Орнаментальне мистецтво як феномен художньої культури: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Лоліна Надія Анатоліївна; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2006. - 246 арк.: іл. - арк. 155-172

  Лоліна Н.А. Орнаментальне мистецтво як феномен художньої культури: автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Лоліна Надія Анатоліївна; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2006. - 20 с.

  Лоліна Н.А. Естетичний аналіз питання зв'язку орнаменту з народним мистецтвом на терені сучасної України / Н.А. Лоліна // Збірник наукових праць НДІУ. - 2005. - Т.5. - С. 259-264

  Лоліна Н.А. Основні структурні елементи орнаментального мистецтва / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2005. - №2. - С. 94-101

  Лоліна Н.А. Розуміння орнаментального мистецтва як спроби формування простору людства / Н.А. Лоліна // Політкультуротворча діяльність-2005: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференція (Київ, 3-4 лютого 2005 р.). - К.: НАУ, 2005.

  Лолина Н.А. Специфика художественного восприятия современным человеком, или современное искусство глазами первобытного человека / Н.А. Лолина // Философия и будущее цивилизации: материалы ІV Российского философского конгресса. - М.: МГУ, 2005 г. - Т. ІV. - С. 195.

  Лоліна Н.А. Орнамент - шлях усвідомлення та організації простору / Н.А. Лоліна // Теорія і практика матеріально-художньої культури: зб. матеріалів доп. учасн. VІ наук. електр. конф. Харків: ХДАДМ, 2004. - С. 30-34.

  Лоліна Н.А. Організація простору інтер'єру шляхом використання законів ритму / Н.А. Лоліна // Молода мистецька наука України: зб. матеріалів доп. учасн. VІІ наук. електр. конф. - Харків: ХДАДМ, 2004. - С. 17-19.

  Лоліна Н.А. Специфіка існування та використання сучасного орнаментального мистецтва/ Н.А. Лоліна // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: матеріали міжн. наук.-практ. конф. - Харків: ХАІ, 2004. - С. 30-31.

  Лоліна Н.А. Питання зародження орнаментального мистецтва в системі образотворчого мистецтва за часів первісної доби / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2004. - №2. - С.29-37

  Лоліна Н.А. Аналіз зв'язку сучасної архітектури та орнаментального мистецтва: культурологічний аспект / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2004. - №7. - С.33-42.

  Лоліна Н.А. Ідея різних інформаційних каналів в розумінні мистецтва орнаменту: естетичний аспект / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2004. - №8. - С. 56-66.

  Лоліна Н.А. Історичний ритм як феномен історичного часу, його прояв в образотворчому мистецтві / Н.А. Лоліна // Актуальні проблеми. - 2004. - №13. - С. 24-30.

  Лоліна Н.А. Актуальність вивчення питання виникнення орнаментального мистецтва / Н.А. Лоліна // Теорія і практика матеріально-художньої культури: зб. матеріалів доп. учасн. IV наук. електр. конф. Харків: ХДАДМ, 2003. С. 34-35

  Лоліна Н.А. Ритм часу та його роль в художній творчості людини / Н.А. Лоліна // Міфологічний простір і час у сучасній культурі. Ч. 2: матеріали міжн. наук. конф. - 2003. - С. 19-20

  Лолина Н.А Философско-эстетический анализ роли симметрии как проявления гармонии в процессе художественной деятельности / Н.А. Лолина // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред. Л.П. Середа. - Вінниця, 2003. - Вип. 15. - С. 154-159

  Лоліна Н.А. Орнамент епохи неоліту / Н.А. Лоліна // Молода мистецька наука України: зб. матеріалів доп. учасн. IV наук. електр. конф. - Харків: ХДАДМ, 2003. - С. 78-80