Циклова комісія оціночної діяльності

Голова
Мандич Віра Володимирівна

Адреса:
вул. Тютюнника, 11-А
м. Коломия
Івано-Франківська обл., 78200
(+38 03433) 7-07-18

Ми працюємо для Вас
Пн. – пт.: 9:00 – 18:00
Сб.: 9:00 – 16:00
Без обідньої перерви
Нд.: вихідний

Розвиток ринкової економіки України та зростання обсягів операцій із нерухомим майном вимагають розвитку оцінювальних послуг та управління об’єктами нерухомості.

Для впровадження світових стандартів і норм з оцінки нерухомості, класифікації об’єктів нерухомості та інших напрямків діяльності необхідні фахівці з економічною підготовкою, що спеціалізувалися б на оцінювальній діяльності.

Циклова комісія оціночної діяльності створена згідно з Положенням про вищий навчальний заклад освіти та відповідно до наказу ректора Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» № 91-1 від 30 вересня 2011 року. Комісія працює в складі Коломийського коледжу Інституту управління природними ресурсами ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».

Циклова комісія створена для організації методичної роботи, підвищення теоретичного і практичного рівня та професійної кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу. Її очолює Мандич Віра Володимирівна, викладач-методист.

До складу циклової комісії входять: к. е. н., доц. Федорак Василь Іванович, Мандич Віра Володимирівна, Ковальчук Андрій Петрович, Тефледжук Ольга Юріївна. Викладачі мають достатній теоретичний і науковий рівень та практичний досвід роботи.

Члени циклової комісії читають такі дисципліни: економіка підприємства; фінанси підприємства; фінансово-економічна діяльність; інвестиційний аналіз; економічна теорія; менеджмент.

Велику увагу фахівці приділяють практичній підготовці молодших спеціалістів. Навичок практичної діяльності студенти набувають під час проходження навчальних та виробничих практик.

Навчальний процес будується відповідно до вимог державних стандартів освіти з використанням сучасних методик викладання.

Викладачі кафедри застосовують комплексний підхід до навчання студентів, який забезпечує належні умови для їхнього професійного зростання, а також розвитку в них творчих здібностей. Науково-дослідна робота студентів є однією з найважливіших форм навчального процесу. Наукові гуртки, студентські наукові конференції – усе це дозволяє молодій людині розпочати повноцінну наукову діяльність, знайти однодумців, з якими можна порадитися і поділитися результатами своїх досліджень. Написання рефератів, курсових неможливе без проведення певних, навіть найпростіших досліджень.

Науково-дослідна робота викладачів циклової комісії спрямована на вирішення актуальних соціально-економічних проблем регіону. Вони беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій та залучають до наукової роботи студентів.

Циклова комісія оціночної діяльності
Циклова комісія оціночної діяльності
Циклова комісія оціночної діяльності
 

Викладачі постійно підвищують рівень професійної підготовки – періодично проходять стажування в провідних університетах, на підприємствах та в організаціях регіону.