Корпорація

Корпоративна культура Університету «КРОК» зародилася з ідеї про створення вищого навчального закладу, сформованої в середовищі однодумців. Це сталося в знаменний день – день Святої Тетяни, покровительниці студентства. Минуло вже чверть століття,  і протягом цього часу наша корпорація розвивається завдяки всьому колективу Університету та має особистісний, унікальний, ексклюзивний і багатоаспектний шлях розвитку зі своїми цінностями, переконаннями, віруваннями, уявленнями та установками.

Найбільшим надбанням корпоративної культури нашого Університету є взаємодія та взаємозв’язок із власною культурою кожного члена корпорації – неповторної особистості зі своєю системою цінностей. Це відображається навіть у назві «КРОК», що розшифровується як «Корпорація розвитку освіти і кадрів».

Корпоративна культура Університету є багаторівневою структурою з вертикальними і горизонтальними, прямими і зворотними зв’язками. Для корпорації «КРОК» співробітники є ключовим фактором діяльності, тому вона дбає про їхнє здоров’я і підтримання в них балансу «життя – робота», сприяє професійному та особистісному розвитку кожного з працівників і забезпечує рівний доступ до можливостей, які надає.

У нашому корпоративному середовищі взаємодіють студенти, викладачі, батьки, співробітники, партнери, випускники, абітурієнти, школярі, вчителі, роботодавці, вчені, засновники та багато інших людей.

Корпорація «КРОК» долучилася до Глобального договору ООН, що підтверджує нашу щоденну діяльність відповідно до принципів бізнес-етики, які охоплюють сферу прав людини, умов праці, ставлення до навколишнього середовища та протистояння корупції.

Ми маємо вагомі досягнення в галузі корпоративної соціальної відповідальності за чотирма основними напрямами:

Наша діяльність ґрунтується на принципах взаємної поваги, відкритості, ініціативності та роботи в команді.

У корпорації «КРОК» працюють талановиті й енергійні викладачі та співробітники. Вони є запорукою привабливості Університету на ринку праці і допомагають нам якісно виконувати зобов’язання перед нашими клієнтами. Ми прагнемо, щоб професійні цілі співробітників збігалися з потребами клієнтів.

Проект «Зірка КРОКу»Відзнака «Кращий проект»Проект «КРОК-галерея»Відзнака «Кращий посібник»Стипендія імені В.В. КопєйчиковаПочесне звання «Заслужений професор Університету «КРОК»Знак Шани Університету «КРОК»Ювілейний Знак Шани Університету «КРОК»Відзнака Університету «КРОК»Відзнака «KROK MEDIA Awards»Мистецька відзнака «АртЕра»Відзнака «З КЕПІТом у серці з КРОКом назавжди»Відзнака «Вірність КРОКу»