«Медсестринство» (про спеціальність та освітні програми)

Кафедра прикладної медицини

 
 
 
 

Чому варто здобувати спеціальність «Медсестринство» в Університеті «КРОК»?

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Університет «КРОК» має у приорітеті переорієнтування медсестринства на функції, визначені Європейським бюро ВООЗ.

Вища освіта «Бакалавр медсестринства» - це рівень висококваліфікованого медичного працівника, який здатен виконувати управлінські функції з можливісттю успішного працевлаштування, професійного росту та започаткування приватної медичної практики.

Отримані знання в Університеті «КРОК» надають якомога ширші кар’єрні перспективи після закінчення навчання.

Інформація про спеціальність

Бакалавр медсестринства нової формації – це:

Впровадження новітніх медичних технологій вимагає від бакалаврів медсестринства постійного вдосконалення теоретичних та практичних навичок.

Цілі навчання:

Особливості освітньої програми

Ключова професійна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі медсестринства, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки.

Очікувані результати навчання

Студент буде вміти:

Обов'язкові компоненти освітньої програми

Вибіркові компоненти освітньої програми

Практика і працевлаштування

Університет «КРОК» надає можливість проходити практику в престижних закладах міста, куди студент, за умови її успішного проходження, зможе в подальшому працевлаштуватися або започаткувати свою приватну медичну практику.

Продовження навчання

Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності «Менеджмент» освітня програма «Управління закладом охорони здоров'я» або зі спеціальності «Громадське здоров'я»