Молодіжний економічний форум

Ти – талановитий, володієш знаннями, маєш власну думку і вмієш її донести? Заяви про себе! Візьми участь у Форумі та отримай можливість стати переможцем!

Молодіжний економічний форум (МЕФ) – це спеціальний молодіжний конкурс економічних робіт, який проводиться кафедрою економіки та менеджменту підприємства Університету економіки та права «КРОК» і спрямований на виявлення талантів серед випускників загальноосвітніх шкіл та заохочення найкращих.

Учасники Форуму, які зможуть найяскравіше заявити про себе, отримають дипломи переможців і грошову винагороду.

Автори кращих робіт мають унікальну можливість опублікувати результати свого дослідження у фаховому міжнародному виданні Університету економіки та права «КРОК»*.

Форум передбачає два етапи (тури).

 •   І тур: 25 вересня – 30 листопада 2017 р.
  Тема І туру: «Шляхи покращення умов ведення бізнесу в Україні: погляд молоді»
 •   ІІ тур: 1 грудня 2017 р. – 28 лютого 2018 р.
 •   Підбиття підсумків і нагородження переможців: 1 березня – 30 травня 2018 р.

У межах кожного з турів буде оголошено проблемну тему, яку досліджуватимуть учасники Форуму. Результати своїх досліджень учасники подаватимуть у вигляді творчих робіт, оформлених відповідно до вимог Форуму (дивись далі).

Механізм участі у МЕФ:

 1. Охочі взяти участь у Форумі реєструються, заповнюючи спеціальну форму;
 2. Учасники надсилають реєстраційні форми та творчі роботи на електронну адресу Форуму: vef2017krok@ukr.net;
 3. Кожен учасник МЕФ протягом туру може подати до конкурсу одну творчу роботу в рамках визначеної тематики;
 4. Кожна з робіт оцінюється експертною комісією за 100-бальною шкалою;
 5. Учасники, які протягом двох турів здобувають найбільший середній бал, оголошуються переможцями.

Вимоги до творчої роботи (ТР):

 1. ТР повинна бути написана виключно на визначену тему.
 2. ТР має бути виключно авторською роботою і не містити неправомірних запозичень (плагіату).
 3. На початку ТР вказується прізвище, ім’я, по батькові школяра, клас і школа, у якій він навчається, назва міста, де розташована школа, назва ТР (двома мовами – українською та російською).
 4. Обсяг ТР має становити три сторінки друкованого тексту з міжрядковим інтервалом 1,5, шрифт – Times New Roman, 14 кегль. Загальний обсяг ТР не повинен перевищувати 5400 знаків із пробілами.
 5. Текст ТР подається державною мовою. Як виняток, можуть прийматися ТР російською мовою.
 6. ТР учасника МЕФ подається у файлі із такою назвою: «ТР_Тур№[номер туру]_[Прізвище та ініціали учасника МЕФ]».
 7. ТР, оформлені з порушенням зазначених вище вимог, до розгляду не приймаються.

За результатами двох турів МЕФ на основі отриманих балів визначаються кращі творчі роботи та переможці Форуму:

 •   перше місце (премія – 5 тис. грн);
 •   друге місце (премія – 3 тис. грн);
 •   третє місце (премія – 2 тис. грн).

  Переможці Форуму отримують сертифікати на знижку плати за навчання в Університеті економіки та права «КРОК»

* За бажанням авторів кращих творчих робіт за ними закріплюються провідні фахівці Університету, під науковим керівництвом яких за результатами дослідження авторами-переможцями пишуться наукові статті, що публікуються у фаховому міжнародному виданні «Вчені записки Університету «КРОК».

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Проектна діяльність » Молодіжний економічний форум - 2017