Наукові публікації кафедри державно-правових дисциплін

 

  Бобров А.С. Кримінологічні аспекти попередження вчинення терористичних актів як посягань на стан громадської безпеки / А.С. Бобров, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.596-598

  Гіфес О.В. Омбудсмен з прав дитини: актуальні проблеми його розвитку в Україні та світі / О.В. Гіфес, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.604-606

  Мацик А.Ю. Сучасний стан захисту прав дітей в Україні / А.Ю. Мацик, І.М Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.656-658

  Атаманчук В.В. Актуальні проблеми законодавчого регулювання захисту безпритульних дітей в Україні / В.В. Атаманчук, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.588-590

  Доляновська І.М. Захист особистих прав і свобод громадян нормами кримінального законодавства під час реалізації конституційного права на пересування / І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.625-627

  Баликіна-Галанець Л.І. Право користуватися рідною мовою національних меншин та корінних народів України / Л.І. Баликіна-Галанець //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 594-595

  Ващук М.М. Особливості формування правового статусу військового капелана на сучасному етапі розвитку українського державотворення / М.М. Ващук, В.В. Корольова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.598-600

  Григоренко А.О. Проблемні питання дискреційних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування при здійсненні владних функцій у сфері земельних відносин / А.О. Григоренко, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.612-615

  Корольова В.В. Проблемні питання продовольчої безпеки в Україні / В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.636-638

  Кочутенко Є.О. Права дитини та їх класифікація / Є.О. Кочутенко, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.641-643

  Красюк І.А. Способи захисту прав дитини в Україні / І.А. Красюк, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.643-645

  Макас Л.О. Проблемні питання захисту прав і свобод дитини та їх прояви у сучасному суспільстві / Л.О. Макас, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.652-654

  Грабенко Т.В. Захист прав і охоронюваних інтересів суб'єктів господарювання, як один із напрямків діяльності приватних детективів / Т.В. Грабенко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 610-612

  Лисенко О.В. Права і свободи людини та громадянина: досвід гарантування та реалізації зарубіжних країн для України / О.В. Лисенко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.645-647

  Лященко М.М. Антикорупційний комплаєнс - інноваційний інструмент для боротьби з корупцією в Україні М.М. Лященко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.647-651

  Остапюк А.А. Правове регулювання забезпечення прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування / А.А. Остапюк, В.К. Гіжевський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.665-668

  Мельничук О.П. Розвиток і регулювання міграційних процесів в Україні / О.П. Мельничук, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.658 -661

  Поліщук В.С. Про потребу збільшення функцій уповноваженого з виконання антикорупційної програми в Україні / В.С. Поліщук, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.668-670

  Саламахіна І.В. Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні І.В. Саламахіна, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.674-676

  Самойленко С.В. Детективні послуги, їх поняття та зміст, перспективи розвитку / С.В. Самойленко, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.676-678

  Степаненко Н.В. Теоретико-правовий аспект деструктивних інтернет-комунікацій неповнолітніх: удосконалення чинного законодавства / Н.В. Степаненко, А.Й Француз //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.690-693

  Француз А.Й. Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні / А.Й. Француз, І.В. Левішко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.705-709

  Frantsuz A. The phenomenon of drug abuse among young people online: the legal aspect of counteraction / A. Frantsuz, T. Kurinna // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.702-704

  Григорчук М.В. Теоретико-правове розуміння самозахисту як інструмента реалізації права на захист суб'єктом господарювання / М.В. Григорчук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.615-617

  Зайцева Ю.А. Особливості правового регулювання оренди комерційної нерухомості / А.Ю. Зайцева, М.В. Григорчук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 628-630

  Трепак О.І. Історія розвитку споживчого кредитування в Україні / О.І. Трепак, І.В. Леоненко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.699-702

  Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти гарантій організацій та діяльності бікамеральних парламентів ЄС / Т.А. Француз-Яковець // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.710-713

  Приватна детективна діяльність (збірник нормативних документів) (Видання 1-е довідкове) Нормативне регулювання / Уклад. І.В. Леоненко, Т.А. Француз-Яковець [ Вступ. ст. А.Й. Француза] // Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 100 с.

  Француз А.Й. Християнський буквар: Навчальний посібник. - Жовква, Львівська обл.: Місіонер, 2017. - 252с.

  Гіжевський В.К. Ключові проблеми корпоративних відносин в акціонерних товариствах України / В.К. Гіжевський, С.Г. Александрова //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.135-139.

  Корольова В.В. Суб'єкти приватної детективної діяльность в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина / В.В. Корольова // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.110-113.

  Корольова В.В. Діяльності з примусового виконання судових рішень в системі інших державних повноважень / В.В. Корольова //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 240-242.

  Коваль А.М. Про легітимізацію в Україні приватної детективної (розшукової) діяльності / А.М. Коваль // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.97-100.

  Коваль А.М. До питання фальсифікації лікарських засобів / А.М. Коваль, О.В. Двірська // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ 28 квітня 2017 року), / Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника, - Івано-Франківськ, 2017. - С.45-48.

  Коваль А.М. До питання про регулювання механізму забезпечення реалізації суб'єктивних прав і свобод людини і громадянина та задоволення їх потреб і інтересів в Україні / А.М. Коваль, М.В Коваль //Права людини та публічне врядування. Збірник матеріалів круглого столу (м. Чернівці 27-28 травня 2017року) / Уклад. С.Б.Бондар, В.В.Гордєєв, А.М.Худик. - Чернівці : Технодрук, 2017. - С.25-33.

  Balykina-Halanets L. Parlamentarism - an integral feature of democracy Ukraine / Liudmyla Balykina-Halanets // International Scientific Journal Diplomacy and Law. - №2(3)2017. - Georgia, Tbilisi 2017. - P. 22-26

  Баликіна-Галанець Л.І. Можлива роль суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності в охороні громадського порядку і забезпеченні громадської безпеки в Україні / Л.І. Баликіна-Галанець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C. 73-75.

  Баликіна-Галанець Л.І. Теоретико-правові основи адміністративного регулювання в сфері економіки / Л.І. Баликіна-Галанець // "25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього": Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - C. 14-16.

  Баликіна-Галанець Л.І. Розвиток українського парламентаризму чи як Євромайдан вплинув на демократію в Україні / Л.І. Баликіна-Галанець // "The First International Conference on Law and Political Sciences". Proceedings of the Conference (March 15, 2017). "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2017. - Pp. 68-71

  Горєлова В.Ю. Система принципів приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні / В.Ю. Горєлова //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.69-74.

  Горелова В.Ю. До питання необхідності впровадження інституту детективної діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В.Ю. Горєлова // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.84-87.

  Горєлова В.Ю. Проблемні питання в застосуванні електронного цифрового підпису в Україні (правовий аспект) / В.Ю. Горєлова //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 214-216

  Горєлова В. Ю. Поняття приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні / В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С. 40-45

  Григорчук М.В. Проблеми розуміння конституційних гарантій щодо об'єктивного та справедливого захисту прав та законних інтересів суб'єктів права / М.В. Григорчук //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.75-81

  Григорчук М.В. Порівняльно-правові аспекти засобів і форм захисту прав і охоронюваних законом інтересів / М.В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С. 46-51

  Григорчук М.В. Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів господарювання / М.В. Григорчук // Розвиток правового регулювання у Східній Європі: досвід Польщі та України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сандомир, Польща, 27-28 січня 2017 р.) - С. 114-117.

  Григорчук М.В. Захист прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання: матеріальний та процесуальний аспекти / М.В. Григорчук // Теорія і практика правознавства - 2017. -ВИП.. 1 (11) HTTP://TLAW.NLU.EDU.UA/ARTICLE/VIEWFILE/95300/99327

  Григорчук М.В. Правові гарантії щодо об'єктивного та справедливого захисту господарським судом прав та законних інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук //"Право і суспільство" № 1, частина 2. - Дніпро, 2017. - С. 90-94

  Григорчук М.В. Реалізація принципів господарського судочинства при захисті прав та законних інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук //"Держава та регіони. Серія: Право", № 1(55). - 2017.- С. 30-35.

  Доляновська І.М. Кримінологічна характеристика заходів з протидії порушень особистих прав і свобод громадян в контексті стану громадської безпеки в Україні / І.М. Доляновська //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 170-175.

  Доляновська І.М. Зв'язок стану громадської безпеки із розвитком туризму в Україні" / І.М. Доляновська // Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: (Київ, 22 грудня 2017 року) / Гуманітарний інститут ТНУ ім. В.І.Вернадського. 2017.

  Доди Корина Защита детей во время вооруженных конфликтов / Корина Доди //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 145-151.

  Доді К.В. Правовое регулирование частной детективной деятельности в Республики Молдова: анализ Закона "О частной детективной и охранной деятельности" 2003 г. / К.В. Доді // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.92-96.

  Dodi Corina Access to Justice in Eastern of Ukraine / Corina Dodi // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 217-219.

  Леоненко І.В. Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності / І.В. Леоненко //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 182-188.

  Леоненко І.В. Становлення та розвиток інституту приватної детективної діяльності в Україні / І.В. Леоненко // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.120-123.

  Леоненко І.В. Поняття та конституційні межі здійснення приватної детективної діяльності / І.В. Леоненко // Юриспруденція та наукові товариства у ВНЗ - шлях формування правника: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 28 квітня 2017 р.). - Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. - С. 99 - 105.

  Леоненко І.В. Людина як джерело інформації: можливості та межі законного використання інформаторів (конфідентів) у приватній детективній діяльності / І.В. Леоненко // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року) : у 2 ч. - Полтава: Россава, 2017. - Ч. 2. - С. 105 - 108.

  Приватна детективна діяльність (збірник нормативних документів) (Видання 1-е довідкове) Нормативне регулювання / Уклад. І.В. Леоненко, Т.А. Француз-Яковець [ Вступ. ст. А.Й. Француза] // Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 100 с.

  Мазур О.В. Відповідальність за придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів: кримінально-правовий аспект / О.В. Мазур //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 176-181.

  Мазур О.В. Проблеми розслідування злочинів у сфері господарської діяльності / О.В. Мазур // "25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього": Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 184-186.

  Мазур О.В. Проблеми правового статусу приватного детектива в Україні / О.В. Мазур // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.128-131.

  Козенюк В.А. Историко-методологические аспекты познания феномена частного сыска /В.А. Козенюк // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.101-109.

  Двірська О.В. До питання запровадження навчальної дисципліни "Медичне право" для студентів вищих юридичних навчальних закладів при підготовці приватних детективів / О.В. Двірська // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С. 88-91.

  Двірська О.В. До питання фальсифікації лікарських засобів / А.М. Коваль, О.В. Двірська // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ 28 квітня 2017 року), / Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника, - Івано-Франківськ, 2017. - С.45-48.

  Двірська О.В. До питанння предмету медичного права / О.В. Двірська // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 220-221.

  Міщук М.С. Приватна детективна діяльність та ризики конфлікту з кримінальним законом / М.С. Міщук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.132-137

  Тарасова І.В. Дискусійні аспекти принципів діяльності приватних детективів в Україні / І.В. Тарасова // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.159-162.

  Тарасова І.В. Актуальні питання ефективності інституту затримання особи у кримінальному процесі України / І.В. Тарасова // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 272-273.

  Тарасова І.В. Питання підвищення ефективності інституту затримання особи у кримінальному процесі України / І.В. Тарасова // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С.68-73

  Француз-Яковець Т.А. Конституційні гарантії захисту прав і інтересів людини і громадянина через призму легалізації приватної детективної діяльності як потреби сучасного демократичного суспільства / Т.А. Француз-Яковець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.163-166.

  Француз-Яковець Т. А. "Окремі аспекти взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади: досвід Французької республіки" / Т.А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С.28-32.

  Приватна детективна діяльність (збірник нормативних документів) (Видання 1-е довідкове) Нормативне регулювання / Уклад. І.В. Леоненко, Т.А. Француз-Яковець [ Вступ. ст. А.Й. Француза] // Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 100 с.

  Лук'янець В.С. Межі втручання у право на приватність за практикою ЄСПЛ:виклики для приватних детективів / В.С. Лук'янець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.124-127.

  Губська О.А. Теоретико-правова характеристика підготовки та перепідготовки державних службовців / О.А. Губська //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 164-169.

  Корольова В.В.Теоретико-правові підходи до визначення земельного права як галузі права України /В.В. Корольова //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.51-56.

  Гіжевський В.К. Тенденції розвитку міграційного законодавства України в світлі інтеграційних процесів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів. Т. 1 частина 2 м. Вінниця 20 квітня 2017 року / редкол. ВННІЕ ТНЕУ - Тернопіль: Крок, 2017. - С. - 69-72

  Коваль А.М. Про поняття, сутність, структура та зміст конституційно-правового терміна "забезпечення прав і свобод людини": теоретичні й правові аспекти/ А.М. Коваль, М.В. Коваль //Процес модернізації системи управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспект: колективна монографія / За заг. Ред. А.С.Нестеренко. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 298-317.

  Григорчук М.В. Правова характеристика суб'єктів захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання у господарському суді / М.В. Григорчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. - № 1/2017. - Херсон. - С. 105-109.

  Francuz A. I. Administracyjnoprawny system ?wiadcze? na rzecz os?b niepe?nosprawnych w Polsce / El?bieta A. Maj, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С 21-27

  Francuz A. I. Idea integracji europejskiej jako narz?dzie pokoju i stabilizacji w?r?d narod?w / Mgr Dawid Stadnicze?ko, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С 14-20

  Francuz A. I. Ochrona dziecka (dzieci?stwa) przed negatywnym wp?ywem nowoczesnych technologii w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane / Dr Justyna Stadnicze?ko, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 27. - К., 2017. - С 5-13

  Francuz A. Mi?dzy warto?ci? i norm?. Rozwa?ania inspirowane pedagogik? prawa / Piotr Zamelski, A. Francuz //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.14-22

  Frantsuz A. The legal status of internally displaced persons in Ukraine / A. Frantsuz // Diplomacy and Law. - №2(3). - Georgia, Tbilisi, 2017. - С.10-14.

  Frantsuz A. Theoretical and legal aspects of concepts, types and forms of terrorism as a dangerous social phenomenon / А. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.5-13.

  Француз А.Й. Адміністративно-правове регулювання охорони праці. Проблематикауправління охороною праці. (Приватна детективна діяльність) / А.Й. Француз, М.В. Радчук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С. 47-50.

  Француз А.Й. Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власностi / А.Й. Француз, А.В. Степенко //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.79-85

  Француз А.Й. Господарсько-правовий аспект як ознака галузевої приналежності правових категорій / А.Й. Француз, Б.В. Скрипачов //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.73-78

  Француз А.Й. Загальна характеристика захисту прав дитини, теоретико-правові аспекти / А.Й. Француз, К.В. Перепадін //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.12-16

  Француз А.Й. Корупція в державному секторі: теоретико-правовий аспект / А.Й. Француз, В.С. Поліщук //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.5-11

  Француз А.Й. Особливості укладення концесійних договорів за участю територіальної громади / А.Й. Француз, С.В. Дерев'янчук //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.59-65

  Француз А.Й. Організаційно-правові засади діяльності приватних служб безпеки в Республіці Кіпр / А.Й. Француз, В.І. Світлак // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.51-54

  Француз А.Й. Право інтелектуальної власності як основа правовідносин у сфері інтелектуальної власності та її місце у структурі українського права / А.Й. Француз, Д.В. Куликов //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017.- С.66-72

  Француз А.Й. Правове регулювання інноваційної діяльності в країнах Європейського Союзу / А.Й. Француз, Т.І. Вароді //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С.127-134

  Француз А.Й. Правовий статус приватного детектива у Великій Британії:теоретико-правове дослідження / А.Й. Француз, Константін Клаудіу // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С. 43-46

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти ефективного правового регулювання діяльності приватних детективів у країнах ЄС / А.Й. Француз, М.О. Шевчук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С. 55-57.

  Француз А.Й. Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика / А.Й. Француз, О.Є. Коломієць // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.39-42.

  Француз А.Й. Дотримання прав дитини в зоні військового конфілкту / А.Й. Француз, Н. В. Степаненко //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 29. - К., 2017.- С. 5-13

  Француз А.Й. Магдебурзьке право та реформа місцевого самоврядування : генеза та правові наслідки / А.Й. Француз, Т.В. Стрельникова //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 29. - К., 2017.- С. 14-18

  Француз А.Й. Джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею / А.Й. Француз, В.М. Антонишин //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 29. - К., 2017.- С. 86-91

  Француз А.Й. Особливості державної реєстрації договору франчанзингу в країнах Європейського Союзу / А.Й. Француз, К.В. Гречишнікова //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 29. - К., 2017.- С. 92-96

  Француз А.Й. Сурогатне материнство: правове регулювання договору про надання послуги сурогатного материнтсва / А.Й. Француз, І.О. Пархомець //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 29. - К., 2017.- С. 97-101

  Теоретико-правові аспекти роздержавлення правоохоронної діяльності в країнах ЄС ; Теоретико-правові аспекти роздержавлення правоохоронної діяльності в країнах ЄС. - 2016

  Горєлова В. Ю. Поняття фінансово –правової відповідальності як самостійного виду відповідальності / В. Ю. Горєлова ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»»., 2016.- 24. - С. 67-75

  Француз А. Й. Теоретико правові засади конституційного обов'язку людини і громадянина щодо сплати податків / А. Й. Француз ; Правничий вісник Університету "КРОК" Міжнародне фахове видання. - 2016.- 22. - С. 23-27

  Теоретико-правові аспекти функціонування правової детективної діяльності в зарубіжних країнах ; Теоретико-правові аспекти функціонування правової детективної діяльності в зарубіжних країнах.- м. Київ. Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" , 2016.- 23

  Горєлова В. Ю. Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання / В. Ю. Горєлова ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»»., 2016.- 25. - С. 117-123

  Мазур О. В. Ознайомлення обвинуваченого і засудженого з матеріалами кримінального провадження / О. В. Мазур.- Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ, 2016

  Парламентаризм як конституційно-правовий інститут ; Парламентаризм як конституційно-правовий інститут.- м. Київ. Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Козенюк В. А. "Культурологическая парадигма в сфере исследования истории государственных органов политического сыска" / В. А. Козенюк. - 2016

  Реалізація прав і свобод людини та громадянина в Україні: проблемні питання та шляхи їх вирішення ; Реалізація прав і свобод людини та громадянина в Україні: проблемні питання та шляхи їх вирішення .- м. Київ. Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Двірська О. В. Проблема самостійності і комплексності медичного права / О. В. Двірська ; П'ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні» 24 листопада 2016 р.- м. Київ, 24.11.2016. - С. 4-5

  Ідея людиноцентризму у вищій освіті ; Ідея людиноцентризму у вищій освіті .- Матеріали міжнародного круглого столу «Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі» / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016

  Правовий статус захисника за чинним КПК України ; Правовий статус захисника за чинним КПК України .- Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Поняття ефективності правозастосовчої діяльності ; Поняття ефективності правозастосовчої діяльності.- Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" , 2016.- 23

  Miedzynarodowe regulacje prawne chroniace dzieci przed cyberprzestepczoscia ; Miedzynarodowe regulacje prawne chroniace dzieci przed cyberprzestepczoscia. - 2016.- 24

  Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі ; Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Теоретико-правові ідеї В. Копєйчикова у дослідженнях держави та права: характеристика джерел дослідження ; Теоретико-правові ідеї В. Копєйчикова у дослідженнях держави та права: характеристика джерел дослідження.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 24

  Горєлова В. Ю. Необхідність попередження злочинів, що здійснюються внаслідок психологичного впливу на людину окульними засобами / В. Ю. Горєлова ; Необхідність попередження злочинів, що здійснюються внаслідок психологичного впливу на людину окульними засобами.- Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково – практичної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»», 2016

  Поняття фінансово –правової відповідальності як самостійного виду відповідальності ; Поняття фінансово –правової відповідальності як самостійного виду відповідальності .- Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»». – Вип. 24. – К., 2016., 2016.- 24

  ознаки професійного розвитку державних службовців ; Ознаки професійного розвитку державних службовців.- Міжнародна науково-практична конференція "Право як регулятор суспільних відносин: історія,теорія,практика"/ВГО "Майбутнє України", журнал "Публічне право",місто Київ, 2016

  Губська О. А. Поняття і сутність професійного розвитку державних службовців / О. А. Губська ; Науково-практична конференція "Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика".- ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, 18.03.2016. - C.228-231

  Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності ; Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" , 2016

  Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства ; Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства .- Журнал "Інноваційна економіка" / Інститут стратегічних досліджень НАН України, 2016

  Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві ; Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві.- м. Київ Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Козенюк В. А. "Общая характеристика проблем современного авторского права" (Введение в учебный курс "Актуальные проблемы авторского права" для магистров / В. А. Козенюк. - 2016

  Compelling issues of realization of human and civil rights and liberties in Ukraine ; Compelling issues of realization of human and civil rights and liberties in Ukraine.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 24

  Двірська О. В. Медичне право як комплексна галузь права / О. В. Двірська ; Науково-практична конференція молодих учених “Українські перспективи у світовому розвитку” (04.11.2016 року).- Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права “КРОК”. – К.: Університет економ, 04.11.2016

  Теоретико-правові засади конституційного обовязку людини і громадянина щодо сплати податків ; Теоретико-правові засади конституційного обовязку людини і громадянина щодо сплати податків .- м.Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 22

  Француз А. Й. Юридична природа та сутність застосування норм права / А. Й. Француз ; Правничий вісник Університету «КРОК» Міжнародне фахове видання. - 2016.- 22. - С. 13-17

  Поняття і сутність професійного розвитку державних службовців ; Поняття і сутність професійного розвитку державних службовців .- Науково-практична конференція "Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика" Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Горєлова В. Ю. Правові позиції Європейського Співтовариства щодо жорстокого поводження з людиною в органах досудового розслідування / В. Ю. Горєлова ; Правові позиції Європейського Співтовариства щодо жорстокого поводження з людиною в органах досудового розслідування .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Тарасова І. В. Організація публічного простору в контексті реформування поліції в України / І. В. Тарасова ; Публічний простір як об’єкт правового регулювання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - 30.09.2016. - С. 151-153

  Француз А. Й. Загальна характеристика законодавства та норм які мають вплив на формування професійної культури юриста / А. Й. Француз ; Правничий вісник Університету "КРОК" Міжнародне фахове видання. - 2016.- 22. - С. 18-22

  Тенденції розвитку договірно-правового регулювання торговельно-економічної співпраці України та Республіки Кіпр ; Тенденції розвитку договірно-правового регулювання торговельно-економічної співпраці України та Республіки Кіпр.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Роль громадянського суспільства у протидії корупції ; Роль громадянського суспільства у протидії корупції.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 24

  Тарасова І. В. Особливості «дисциплінарної» відповідальності суб’єктів незалежної професійної діяльності угодах / І. В. Тарасова ; Правничий вісник.- Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, 2016.- 23

  Тарасова І. В. Ідея людиноцентризму у вищій освіті / І. В. Тарасова ; Матеріали міжнародного круглого столу «Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі».- ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 17.06.2016

  Мазур А. В. Вознекновение и развитие гарантий независимости судей в Украине / А. В. Мазур.- Гродненский филиал БИП, м. Гродно, 2016

  Горєлова В. Ю. Порушення митних правил фізичними особами при перетинанні кордону: аналіз випадків незаконного притягнення особи до адміністративної відповідальності / В. Ю. Горєлова ; Порушення митних правил фізичними особами при перетинанні кордону: аналіз випадків незаконного притягнення особи до адміністративної відповідальності .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2016.- 23. - С. 94-100

  Структура господарської правосуб’єктності ; Структура господарської правосуб’єктності .- Збірник наукових матеріалів Науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика»/ Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК",, 2016

  Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку ; Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 24

  Доктринальні та емпіричні підходи у співпраці держав у запобіганні, протидії, боротьбі з тероризмом ; Доктринальні та емпіричні підходи у співпраці держав у запобіганні, протидії, боротьбі з тероризмом.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 22

  Медичне право як комплексна галузь права ; Медичне право як комплексна галузь права .- Науково-практична конференція молодих учених “Українські перспективи у світовому розвитку” (04.11.2016 року) /Вищий навчальний заклад , 2016

  Самань В. В. Особливості правового регулювання страхування професійної відповідальності // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного пра.- м. Київ, Україна, 2016

  Досвід євроінтеграції Республіки Кіпр та України: порівняльно-правовий огляд ; Досвід євроінтеграції Республіки Кіпр та України: порівняльно-правовий огляд.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 24

  Theoretical-legal aspectc and legal prerequisites for the implementation of legal norms by executive authorities ; Theoretical-legal aspectc and legal prerequisites for the implementation of legal norms by executive authorities.- Правничий вісник Університету "КРОК"/ Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" , 2016.- 23

  Законодавче забезпечення приватної детективної діяльності: становлення, сучасний стан, шляхи удосконалення та перспективи ; Законодавче забезпечення приватної детективної діяльності: становлення, сучасний стан, шляхи удосконалення та перспективи .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки і права "КРОК", 2016

  Приватна детективна діяльність: теоретико-правові аспекти ; Приватна детективна діяльність: теоретико-правові аспекти.- м. Київ. Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу "Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі", 2016

  Приватна детективна діяльність та корупційні ризики ; Приватна детективна діяльність та корупційні ризики.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права КРОК", 2016

  Тарасова І. В. Актуальні питання дотримання розумних строків під час судового розгляду кримінальної справи / І. В. Тарасова ; Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ науково-практичної конференції.- ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 18.03.2016. - С. 299-301.

  Леоненко І. В. Застосування оперативно-розшукових заходів при звільненні / І. В. Леоненко.- Львівська політехніка, 2016

  Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання  ; Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання .- Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»»., 2016.- 25

  Запобігання і протидія тероризму з боку органів державної влади: теоретико-правові аспекти ; Запобігання і протидія тероризму з боку органів державної влади: теоретико-правові аспекти.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Француз А. Й. Доктринальні та емпіричні підходи у співпраці держав у запобіганні, протидії, боротьбі з тероризмом / А. Й. Француз ; Правничий вісник Університету "КРОК" Міжнародне фахове дидання. - 2016.- 23. - С. 5-12

  Правовідносини у приватній детективній діяльності ; Правовідносини у приватній детективній діяльності .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Юридична природа та сутність застосування норм права ; Юридична природа та сутність застосування норм права.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 22

  Загальна характеристика законодавства та норм, які мають вплив на формування професійної культури юриста ; Загальна характеристика законодавства та норм, які мають вплив на формування професійної культури юриста .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" , 2016.- 22

  Двірська О. В. Становлення медичного права в Україні / О. В. Двірська ; ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю"Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів".- Киівський Національний Університет ім, 03.11.2016. - С. 35-37

  Двірська О. В. Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі / О. В. Двірська ; Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції.- ВНЗ «Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 18.03.2016. - С. 25-27

  Козенюк В. О. Феномен разведывательной культуры: культурологические и информационно-правовыеаспекты / В. О. Козенюк. - 2016

  Мазур О. В. Правовий статус захисника за чинним КПК України / О. В. Мазур.- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2016

  Мазур О. В. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як гарантія забезпечення особі права на захист / О. В. Мазур ; Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як гарантія забезпечення особі права на захист .- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2016.- 23

  Січевлюк В. А. Структура господарської правосуб’єктності / В. А. Січевлюк ; Збірник наукових матеріалів Науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика».- Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК",, 18.03.2016. - С. 217 -220

  Корольова В.В. Гарантії прав на землю в умовах конституційної реформи / В.В. Корольова// Міжнародний круглий стіл "Ідея людоцентризму в сучасному конституціоналізмі (до 20-ї річниці прийняття Конституції України" (17 червня 2016 року) Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.45-47.

  Корольова В.В. Правова природа інституту патронату над дітьми / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету "КРОК". - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 23. - 2016. - С.83-88.

  Корольова В.В. Проблемні питання ведення особистого селянського господарства / В.В. Корольова //Науково-практична конференція молодих учених "Українські перспективи у світовому розвитку" (04.11.2016 року) /Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.14-15.

  Корольова В. В. Нормативно-правове закріплення права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В. В. Корольова ; Нормативно-правове закріплення права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля.- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016.- 22. - С. 101-107

  Гіжевський В.К., Біленко І.В. Міжнародні перевезення в міжнародному приватному праві // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К., 2016. - Вип. 24 - С. 95-104.

  Balykina L. Parliamentarism – a system of democratic governance of a state / L. Balykina ; Науково-практична конференція "Українські перспективи у світовому розвитку".- місто Київ., 04.11.2016. - С. 8-10

  Баликіна Л. І. Інститут парламентаризму як один із чинників розвитку громадянського суспільства в Україні / Л. І. Баликіна ; м. Київ, ІІІ Науково-практична конференція "Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика".- / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК", 18.03.2016. - С. 76-78

  Баликіна Л. І. Окремі аспекти адміністративно-правової відповідальності неповнолітніх в Україні / Л. І. Баликіна ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2016.- 23. - C. 113-117

  Баликіна Л. І. Урбаністика і адміністративно-правові методи регулювання боротьби з тютюнопалінням / Л. І. Баликіна ; Міжнародна науково-практична конференція "Публічний простір як об’єкт правового регулювання".- м. Київ, 30.09.2016. - С. 23-27

  Окремі аспекти адміністративно-правової відповідальності неповнолітніх в Україні ; Окремі аспекти адміністративно-правової відповідальності неповнолітніх в Україні .- Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2016.- 23

  Урбаністика і адміністративно-правові методи регулювання боротьби з тютюнопалінням ; Урбаністика і адміністративно-правові методи регулювання боротьби з тютюнопалінням .- Міжнародна науково-практична конференція "Публічний простір як об’єкт правового регулювання". - місто Київ. , 2016

  Тарасова І. В. Докази та доказування в кримінальному проваджені / І. В. Тарасова, О. В. Мазур.- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015

  Двірська О. В. Правове регулювання належної виробничої практики лікарських засобів / О. В. Двірська ; Міжнародна науково-практична конференція “Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки”.- Вищий навчальний заклад « університет економіки та права «КРОК». – К. : В, 04.12.2015

  Заєць А. П. Принцип верховенства права (the rule of law) в європейській конституційно-правовій теорії і практиці / А. П. Заєць.- Інститут законодавства Верховної Ради України, м.Київ, 2015

  Двірська О. В. Принципи організації роботи аптечних закладів в Україні та Європі: порівняльний аспект / О. В. Двірська ; Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.- Вищий навчальний заклад «Універси, 09.04.2015. - С.116-119

  Заєць А. П. Новітній конституційний процес і реформування місцевого самоврядування / А. П. Заєць.- Інститут законодавства Верховної Ради України, м.Київ, 2015

  Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства ; Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства .- Науково-практична конференція молодих учених "Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття"/ Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", місто Київ, 2015

  Француз А. И. Актуальные вопросы и теоретико-правовые основы механизма имплеминтации норм международного суманытарного права в национальном законодавстве Украины / А. И. Француз.- Белорусия Весник D Полоцкий государственный университет экономические и юридические науки, 2015.- 5. - С. 143-147

  Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку ; Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку .- м. Київ Правничий вісник Університету «КРОК»/ Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2015.- 21

  Конституційна реформа в сфері прав людини: здобутки і перспективи ; Конституційна реформа в сфері прав людини: здобутки і перспективи .- Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Доди К. Соответствие уголовного законодательства Молдовы с положениями Римского статута МУС / К. Доди.- Інститут кримінально — виконавчої служби, м. Київ, 05.11.2015. - С. 76-78

  До питання про сутність корпоративних правовідносин ; До питання про сутність корпоративних правовідносин .- Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства»/ Вищий навчальний заклад "Університет, 2015

  Двірська О. В. Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку / О. В. Двірська ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»., 2015.- 21. - С.123-128

  Доди К. Роль международного Суда ООН в развитие норм международного права прав человека и международного гуманитрного права / К. Доди ; Круглий стіл присвячений 67-й річниці прийняття згальної декларації прав людини.- Класичний приватний університет — м. Запоріжжя, 10.12.2015. - С. 10-12

  Француз А. Й. Методологічні засади дослідження сучасних політичних систем / А. Й. Француз ; Правничий вісник Університету "КРОК" Міжнародне фахове видання. - 2015.- 21. - С. 6-12

  Січевлюк В. А. Банківське право України (курс лекцій) / В. А. Січевлюк.- Український інститут розвитку фондового ринку, місто Київ, 2015. - С. 1 –524

  Горєлова В. Ю. Відповідальність держави перед людиною – основний елемент в механізмі гарантування захисту прав та свобод / В. Ю. Горєлова.- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015

  Француз А. Й. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: юридично-психологічний аспект / А. Й. Француз ; Часопис Ів. Франківського Університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015.- 10. - С. 16-23

  Губська О. А. Принципи правового регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних службовців / О. А. Губська ; Науково-практична конференція.- Науково-дослідний інститут публічного права, місто Київ, 2015. - С.106-108

  Доді К. В. Пробація як альтернативний вид позбавлення волі: досвід Республіки Молдова / К. В. Доді ; Пробація як альтернативний вид позбавлення волі: досвід Республіки Молдова .- Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2015.- 21. - С. 96-102

  Заєць А. П. Реформування місцевого самоврядування на принципах Європейської хартії – вимога часу / А. П. Заєць ; В книзі: Права людини – В книзі: сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки// матеріали Міжнародної науково-практичної .- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015

  Докази та доказування в кримінальному проваджені ; Докази та доказування в кримінальному проваджені .- Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Доди К. В. Правовой анализ проблемных вопросов ратификации и имлементации Римского Статута МУС в Украине / К. В. Доди ; Правовой анализ проблемных вопросов ратификации и имлементации Римского Статута МУС в Украине .- Міжнародна науково — практична конференція “Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки” // КРОК — Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 04.12.2015. - С. 217-219

  Губська О. А. До проблеми дотримання прав неповнолітніх при обранні щодо них запобіжних заходів / О. А. Губська ; Правничий вісник.- Університет економіки та права " КРОК", м. Київ, 2015. - С.165-173

  Заєць А. П. Конституційна реформа в сфері прав людини: здобутки і перспективи / А. П. Заєць.- Університет економіки та права "КРОК",м.Київ, 2015

  Доді К. В. Застосування міжнародного гуманітарного права до внутрішніх збройних конфліктів: философсько-правові аспекти. / К. В. Доді ; Застосування міжнародного гуманітарного права до внутрішніх збройних конфліктів: философсько-правові аспекти.- Правничій вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015.- 22. - С. 86-93

  Січевлюк В. А. До питання про сутність корпоративних правовідносин / В. А. Січевлюк ; Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства».- Вищий навчальний заклад "Університет, 09.04.2015. - С. 175 -178

  Корольова В.В. Генеза прав людини і громадянина на результати творчої діяльності. / В.В. Корольова //Міжнародна науково-практична конференція "Права людини - сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: (04 грудня 2015року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.139-143.

  Enforcement of Human and Civil Rights in the Context of Parliamentarism’s Development in Ukraine and Belarus ; Enforcement of Human and Civil Rights in the Context of Parliamentarism’s Development in Ukraine and Belarus .- Науково-практична конференція "Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України" / Вищий навчальний заклад «Університет , 2015

  Баликіна Л. І. Парламентська виборча система в Україні та Білорусії: порівняльні аспекти / Л. І. Баликіна ; Науково-практична конференція "Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України".- Вищий навчальний заклад «Університет, 21.10.2015. - С. 315-316

  Парламентська виборча система в Україні та Білорусії: порівняльні аспекти ; Парламентська виборча система в Україні та Білорусії: порівняльні аспекти .- Науково-практична конференція "Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України" / Вищий навчальний заклад «Університет , 2015

  Проблемні ситуації реалізації господарської правосуб'єктності унітарними приватними підприємствами та шляхи їх подолання ; Проблемні ситуації реалізації господарської правосуб'єктності унітарними приватними підприємствами та шляхи їх подолання .- Правничий вісник Університету "Крок"/ Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", місто Київ, 2014

  Корольова В.В. Теоретико-правові засади забезпечення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 19. К., 2014. - С.14-19

  Корольова В.В. Гармонізація законодавства України у сфері інтелектуальної власності із законодавством Європейського Союзу / В.В. Корольова // Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання. - К.: Інститут законодавства Верховної ради України, 2014. - С. 175-180

  Корольова В.В. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо охороняються / В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих вчених (Київ 14 листопада 2014 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014.

  Корольова В.В. Конституційне регулювання права на результати творчої діяльності в країнах Європейського Союзу / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 17. - 2013. - С.61-66

  Корольова В.В.До питання становлення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні / В.В. Корольова// Правничий вісник Університету "КРОК". - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 16. - 2013. - С.59-63

  Іванюшенко В.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Екологічне право". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 117 с.

  Іванюшенко В.В. До питання щодо поняття економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля в Україні / В.В. Іванюшенко // II Міжнародна науково-практична конференція "Виклики та потреби бізнесу XXI століття" (Київ, 24 березня 2011 року) // Правничий вісник Університету "КРОК". - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2011. - Вип. 7. - С. 21-28.

  Іванюшенко В.В. Особливості гарантій права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 1. - С. 36-43.

  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підруч./ [Е.Ф. Демський (кер.кол.авт.), О.А. Антоненко, С.О.Баранов та інші; ОДУВС ]-Одеса: Фенікс, 2011.-556с.( гл.1 §1.- С.7-18., гл.2 §1.- С.19.-23., гл.4 §1.- С.83 -86., гл.5 §1.-5.- С.122-175., гл.7 §1.-5.- С.188-201., гл.8 §1.-4.- С.202-209., гл.9 §1.-4.- С.210-223., гл.10 §1.-4.- С.224-229., гл.11 §1.-2.- С.230-236 (МОН)

  Іванюшенко В.В. Форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування в сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Іванюшенко // Правничий вісник Одеського університету / Університетські наукові записки. - 2010. - № 4 (36). - С. 365-370.

  Іванюшенко В.В. Право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля: поняття та зміст // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К., 2010. - Вип. 6. - Т. 1. - С. 17-23.

  Іванюшенко В.В. Напрями вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К., 2010. - Вип. 5. - Т. 1. - С. 103-110.

  Іванюшенко В.В. До питання щодо поняття юридичних гарантій права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник / Університет економіки та права "КРОК". - К., 2009. - Вип. 4. - С. 17-25.

  Іванюшенко В.В. Місце та роль місцевого самоврядування в забезпеченні права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник / Університет економіки та права "КРОК". - К., 2008. - Вип. 3. - С. 53-61

  Іванюшенко В.В. Особливості реалізації повноважень місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Іванюшенко // Матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. "Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні" (30-31 трав. 2008 р.). - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2008. - С. 92-95.

  Іванюшенко В.В. Законодавство України про право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля: проблемні питання // Правничий вісник / Університет економіки та права "КРОК". - К., 2007. - Вип. 2. - С. 270-279.

  Іванюшенко В.В. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Від громадянського суспільства - до правової держави: тези II Міжнар. наук.-практ. конф. - Харків: ХНУ імені В.Н. Карамзіна, 2007. - С. 52-56.

  Іванюшенко В.В. Заходи протидії господарським правопорушенням, що мають безпосереднє відношення до захисту довкілля / В.В. Іванюшенко// Матеріали Міжвузів. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності" (30 трав. 2007 р.). - Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2007. - С. 20.

  Іванюшенко В.В. Юридичні гарантії права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Право і суспільство: наук. журн. - 2007. - Вип. 3. - С. 8-13.

  Іванюшенко В.В. Перспективи розвитку законодавства України про право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 3. - С. 158-166.

  Іванюшенко В.В. Поняття конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник / Університет економіки та права "КРОК". - К., 2006. - Вип. 1. - С. 60-67.

  Іванюшенко В.В. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля в контексті конституційних прав людини і громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Вип. 35. - С. 70-79.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.