Міжнародний бізнес

Галузь знань «Міжнародні відносини»

У сучасних умовах світової глобалізації та інтеграції країн, формування єдиного світового економічного простору питання міжнародного співробітництва й виходу на світовий ринок стають все більш актуальними. Перед Україною постає необхідність активного включення в ці процеси, пошуку своєї ніші в системі міжнародних економічних відносин. І особливо гострою стає потреба у висококваліфікованих фахівцях, які володіють глибокими й ґрунтовними знаннями в галузі світової економіки. Адже бізнес – це досить жорсткий і складний процес. Головну роль у ньому відіграють менеджери – люди, які вміють керувати процесами та керувати іншими людьми. Фахівці з міжнародного бізнесу, яких готує Університет «КРОК», здатні ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції, володіють методами просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції, аналізом кон’юнктури ринку.

Потребу у фахівцях в області міжнародного бізнесу мають компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва України за кордоном, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності.

Справжній фахівець із міжнародного бізнесу – це людина, яка здатна самостійно мислити, приймати рішення та бути за них відповідальною. Особливістю підготовки в Університеті фахівців за спеціальністю «Міжнародний бізнес» є вивчення студентами іноземних мов як інструменту професійного та міжкультурного спілкування. У програмі курсу – поглиблене вивчення англійської мови, другої іноземної мови за вибором та третьої мови (факультативно).

У процесі навчання за фахом особлива роль належить формуванню у студентів креативного стилю підприємницького мислення, вихованню лідерів, які здатні активно діяти у сфері міжнародного бізнесу. Такий фахівець має приймати ефективні й послідовні рішення в економічній і правовій галузях, розглядати питання щодо підприємництва, банківської справи, навколишнього середовища, страхування, оподатковування, міжнародних інвестицій, прав інтелектуальної власності тощо.

Професійна підготовка фахівця з міжнародного бізнесу в Університеті базується на опануванні низки дисциплін, таких як міжнародні відносини та світова політика, зовнішня політика України, міжнародні організації, дипломатичний протокол та етикет, світова економіка, порівняльне конституційне право, міжнародні економічні відносини, економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України, менеджмент і маркетинг, конфліктологія та теорія переговорів, теорія і практика перекладу, математика в економіці, методи прийняття управлінських рішень та ін.

Також студенти можуть самостійно обрати низку професійно-орієнтованих дисциплін. Серед них – кон’юнктура світових товарних ринків, міжнародний банківський бізнес, етика і культура в міжнародному бізнесі тощо. Випускники Університету «КРОК» за цією спеціальністю мають високий рівень адаптованості до практичних потреб міжнародного бізнесу. Це фахівці з творчим мисленням, лідерськими якостями, системним баченням економічних s соціальних процесів, готові ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, надзвичайних ситуацій.

Випускники Університету за спеціальністю «Міжнародний бізнес» можуть реалізувати себе на посадах директора із зовнішньоекономічних зв’язків, аналітика світових товарних ринків, митного інспектора, інспектора з експорту, агента з митного оформлення вантажів та товарів, диспетчера з міжнародних перевезень, дипломатичного агента, аташе, дипломатичного кур’єра, брокера, дилера з цінних паперів, фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів, фахівця з біржових операцій, агента з нерухомості, страхового агента, торговельного брокера, експедитора, професіонала з фінансово-економічної діяльності, соціального інспектора, менеджера з валютних операцій, а також започаткувати власну справу.

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2015 році

Цикл професійних компетентностей

 • Вища математика та теорія ймовірностей
 • Дипломатія
 • Економічна теорія та економічна історія
 • Експортно-орієнтована діяльність в Європейському Союзі
 • Європейська інтеграція
 • Зовнішня політика України
 • Інвестиційний бізнес в ЄС
 • Іноземна мова ІІ
 • Конфліктологія
 • Країнознавство
 • Крос-культурні відносини
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна інформація
 • Міжнародна логістична діяльність
 • Міжнародна маркетингова діяльність
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародний бізнес та стратегічні зміни
 • Міжнародний електронний бізнес
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні інформаційні системи
 • Мікроекономіка
 • Право Європейського Союзу
 • Світові ринки
 • Стратегія і тактика міжнародних економічних переговорів
 • Теорія та практика міжнародних відносин
 • Теорія та практика перекладу
 • Техніка та організація зовнішньоторговельної діяльності
 • Фінанси і кредит
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка домогосподарств
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології
 • Історія світової культури
 • Історія України та української культури
 • Логіка
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Правознавство
 • Професійна етика
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.