Міжнародна інформація

Галузь знань «Міжнародні відносини»

З упевненістю можна сказати, що сьогодні світом керує інформація й ті, хто володіють нею. Без необхідних відомостей, без глибокого попереднього аналізу важко розпочати будь-яку справу, так само нелегко її продовжувати і досягти в ній успіху. Тому такою важливою є роль фахівця, що безпосередньо працює з інформацією, і надто у сфері міжнародних відносин, зважаючи на особливості сучасного світу, який прагне до інтеграції, та бажання нашої країни стати повноправним членом міжнародної спільноти.

Під час навчання в Університеті студенти – майбутні фахівці з міжнародної інформації, окрім нормативних загальноосвітніх гуманітарних дисциплін (історія України, філософія, українська і зарубіжна культура, політологія, соціологія та ін.), мають опанувати цикл нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки: країнознавство, теорія міжнародних відносин, міжнародні відносини та світова політика, дипломатична та консульська служба, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах, міжнародна інформація, світова економіка, міжнародні економічні відносини, економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України. Навчаючись за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, студенти мають змогу поряд із кваліфікацією «інформаційний аналітик-міжнародник» отримати кваліфікацію «перекладач». Вони вивчають такі дисципліни, як інформаційні війни, інформаційне суспільство, основи геополітики, міжнародна інформаційна безпека, основи етнополітології, зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах, політичний консалтинг, європейське інформаційне право, етнополітична конфліктологія, практикум перекладу.

Згідно з укладеними Університетом договорами, студенти спеціальності «Міжнародна інформація» проходять переддипломну (виробничу) практику в таких установах, як Українське національне інформаційне агентство (Укрінформ); Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН); Бюро інформації Ради Європи в Україні; Інформаційне агентство «REUTERS»; Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків при Міністерстві економіки (ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ) та ін.

Випускники за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» можуть обіймати посади помічника інформаційного аналітика, помічника аналітика комп’ютерних систем, помічника рекламіста, помічника експерта із суспільно-політичних питань, помічника політичного оглядача, аташе, посади дипломатичного кур’єра, дипломатичного агента, секретаря дипломатичного агентства тощо.

Випускники спеціальності «Міжнародна інформація» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» мають змогу працювати інформаційними аналітиками-міжнародниками, перекладачами, аналітиками з комп’ютерних комунікацій, менеджерами або аналітиками з комп’ютерних систем, фахівцями-аналітиками з дослідження товарного ринку; дипломатичними агентами, прес-аташе в дипломатичних службах; прес-секретарями, референтами, консультантами, радниками в прес-службах, інформаційно-аналітичних підрозділах і відділах міністерств, відомств, підприємств, фірм та ін.; фахівцями зі зв’язків із громадськістю і пресою (public relations), рекламістами, PR-менеджерами в PR-агентстві, завідувачами відділів або директорами департаментів зв’язків із громадськістю; співробітниками, завідувачами відділів, директорами, президентами інформаційних агентств, експертами або консультантами із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях), політичними оглядачами тощо.

Фахівці зі спеціальності «Міжнародна інформація» зможуть також працювати в міністерствах, відомствах; комітетах Верховної Ради України; Бюро інформації Ради Європи в Україні; Державному комітеті зв’язку та інформатизації України; комітеті в справах преси та інформації обласної, Київської міської державної адміністрації тощо.

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2015 році

Цикл професійних компетентностей

 • Аналіз зовнішньої політики
 • Вища математика та теорія ймовірностей
 • Державний брендинг в міжнародних відносинах
 • Дипломатія
 • Економічна теорія та економічна історія
 • Електронний PR
 • Європейська інтеграція
 • Зв'язки з громадськістю
 • Зовнішня політика України
 • Іноземна мова ІІ
 • Інформаційні компанії
 • Інформаційно-аналітична робота в Інтернеті
 • Конфліктологія
 • Країнознавство
 • Крос-культурні відносини
 • Менеджмент
 • Міжнародна інформація
 • Міжнародна інформація
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні інформаційні системи і технології
 • Основи інформатизації суспільства
 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності
 • Світова економіка
 • Теорія масової комунікації
 • Теорія та практика комунікацій
 • Теорія та практика міжнародних відносин
 • Теорія та практика перекладу
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка домогосподарств
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології
 • Історія світової культури
 • Історія України та української культури
 • Логіка
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Правознавство
 • Професійна етика
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 

Дисципліни навчального плану магістратури для вступників у 2015 році

 • Бізнес-аналітика та пошук знань в Інтернеті
 • Геополітика
 • Глобальна економіка
 • Європейська інтеграція України
 • Іноземна мова (за вибором)
 • Інформаційне суспільство
 • Інформаційні війни
 • Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
 • Інформаційно-політичний консалтинг
 • Міжнародні системи та глобальний розвиток
 • Україна в сучасному геополітичному просторі
 
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Робота в команді та наставництво
 • Практикум перекладу - факультатив
 • Друга іноземна мова - факультатив
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Освіта з міжнародних відносин » Міжнародна інформація