Освіта з менеджменту

галузь знань «Менеджмент і адміністрування»

Освіта з менеджменту

Маєте талант організатора? Ваші активність та цілеспрямованість важко не помітити? Цілком можливо, що ваше покликання – професія менеджера. Здобути відповідний фах можна за напрямом підготовки «Менеджмент» (бакалаврат) за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Випускники Університету, які отримали кваліфікацію бакалавра з менеджменту, можуть продовжити навчання для здобуття рівня «спеціаліст» чи «магістр» за спеціальностями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика».

Інститут післядипломної освіти Університету «КРОК» пропонує отримати другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», а також освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»

Історія професії

Англійське слово «management» пішло від латинського «manus» – «рука». Спочатку це слово застосовувалося у сфері управління тваринами. Пізніше поширилося на людську діяльність. Його почали використовувати для позначення процесів управління людьми та організаціями. На думку деяких експертів, професії, які потребують освіти в галузі менеджменту, з’явилися в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р.

Особливості професії

Сьогодні поняття «менеджмент» пов’язане зі сферою управління людськими ресурсами. І хоча робота менеджера не завжди передбачає перебування на керівній посаді, проте вимагає від працівника розвинених навичок планування, контролю, впливу на оточуючих заради досягнення мети. Менеджмент реалізується в найрізноманітніших сферах – є менеджери з реклами, з продажів, проектні менеджери та ін. У сучасних умовах, коли зв’язки між країнами, зокрема економічні, дуже міцні, важко переоцінити значення роботи менеджера із зовнішньоекономічної діяльності. Також сьогодні на ринку праці є значна потреба в логістиках. Представники цієї професії займаються оптимізацією транспортних перевезень та питаннями складування продукції. Як доставити товар у відведений час у потрібне замовнику місце з найменшими витратами – таку задачу вирішує менеджер із логістики.

Основні обов’язки менеджерів:

 • розробка стратегічних цілей компанії;
 • вивчення зовнішніх та внутрішніх ринків країни з метою пошуку майбутніх споживачів;
 • обґрунтування шляхів економії всіх видів ресурсів;
 • прогнозування, яка продукція користуватиметься попитом серед споживачів;
 • планування діяльності організації;
 • розробка бізнес-плану;
 • аналіз ефективності економічних зв’язків;
 • організація рекламної діяльності;
 • управління підлеглим персоналом;
 • складання звітів про діяльність підприємства тощо.

Загалом функції менеджерів залежать від конкретної посади (менеджер із продажів, менеджер із персоналу та ін.) і специфіки компанії.

Головна мета роботи менеджера полягає в забезпеченні виконання роботи конкретними людьми, перетворенні ресурсів у вигляді матеріалів, технологій, інформації в бажаний прибуток, який отримає фірма.

Особисті якості

Робота менеджера підійде комунікабельним, уважним, відповідальним, організованим, тим, хто має лідерські якості. Менеджер повинен бути компетентною і ерудованою людиною, упевненою в собі, яка вміє надихати підлеглих на реалізацію ідеї. Для фахівця з менеджменту важливо розгледіти в людині її таланти та здібності і залучити працівника до такої справи, в якій його найкращі риси зможуть проявитися найяскравіше. За класифікацією професій менеджер належить до типу «людина – людина», тому вміння налагоджувати ділові стосунки є одним із головних у його роботі.

В Університеті «КРОК» фахівців із менеджменту готують: Факультет міжнародних відносин | Департамент заочного навчання | Центр дистанційного навчання | Інститут післядипломної освіти

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2015 році

Цикл професійних компетентностей

 • Адміністративний менеджмент
 • Бізнес-планування
 • Бухгалтерський облік
 • Вища математика та теорія ймовірностей
 • Грошово-кредитна система
 • Державні фінанси
 • Економіка домогосподарств
 • Економіка підприємства
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економічна соціологія
 • Економічна теорія та економічна історія
 • Європейська інтеграція
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Іноземна мова ІІ
 • Історія вчень менеджменту
 • Комерційна діяльність
 • Логістика
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна логістика
 • Міжнародна логістична діяльність
 • Міжнародний логістичний сервіс
 • Міжнародні логістичні системи
 • Мікроекономіка
 • Місцеві фінанси
 • Національна економіка
 • Нормативно-правове зовнішньоекономічної діяльності
 • Операційний менеджмент
 • Організація документообігу
 • Організація сімейного бізнесу
 • Основи ЗЕД
 • Правове забезпечення господарської діяльності
 • Професійні цінності та етика
 • Світова економіка
 • Світові ринки
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Управління змінами
 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Філософія бізнесу
 • Фінанси і кредит
 • Функціональна міжнародна логістика
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка домогосподарств
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології
 • Історія світової культури
 • Історія України та української культури
 • Логіка
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Правознавство
 • Професійна етика
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Освіта з менеджменту