Обслуговування програмних систем і комплексів

Галузь знань «Інформатика та обчислювальна техніка»

Загальні відомості про кваліфікацію

Навчання в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій за спеціальністю «Обслуговування програмних систем і комплексів», а згодом продовження здобуття відповідної освіти в Університеті «КРОК» передбачає опанування широкого спектра сучасного прикладного програмного забезпечення високого рівня, яке використовується в галузях промисловості, бізнесу та менеджменту. Навчальний план складений з урахуванням того, що фахівець має не лише виконувати функції висококваліфікованого користувача цих систем, а й надавати допомогу в процесі їх використання іншим працівникам підприємства, знати принципи роботи комп’ютерної техніки й програмних продуктів, вміти створювати додатки до них та брати участь у розробці нових програмних систем, а також здійснювати обслуговування і підтримку роботи комп’ютерної техніки та корпоративних мереж.

Особливістю підготовки фахівців за цією спеціальністю в Коледжі є посилена економіко-управлінська підготовка, що створює передумови для продовження навчання як за напрямом «Комп’ютерні науки», так і за одним з економічних напрямів.

Змістове наповнення підготовки фахівців з обслуговування програмних систем і комплексів формувалося з урахуванням спрямованості на нове покоління програмних продуктів, в якому широко використовується обробка великих обсягів інформації, принципи нечіткої логіки та елементи штучного інтелекту, що дозволяє використовувати їх для підготовки та обґрунтування важливих управлінських рішень.

Випускники Коледжу, які отримали дипломи молодших спеціалістів, можуть продовжити навчання в Університеті за відповідним напрямом підготовки з ІІІ курсу.

Під час навчання студенти отримують професійну комп’ютерну, ґрунтовну математичну, серйозну соціально-економічну та гуманітарну підготовку, а впродовж першого курсу вивчають низку загальноосвітніх навчальних дисциплін.

Фахова підготовка забезпечується такими дисциплінами: основи програмування та алгоритмічні мови, комп’ютерна схемотехніка, архітектура комп’ютерів, організація баз даних та знань, системне програмне забезпечення і операційні системи, методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій, комп’ютерні мережі, системи обробки інформації та прийняття рішень, інформаційні системи і структури даних, об’єктноорієнтована технологія програмування, web-технології, технологія програмування та створення програмних продуктів, системи штучного інтелекту, розробка додатків клієнт-серверної архітектури, системи електронного документообігу, експлуатація прикладних комп’ютерних систем.

Бурхливий розвиток інформаційних технологій та їхньої основної технічної бази – комп’ютерів призводить до все більшого насичення ними практично всіх сфер діяльності людини. Тому студенти отримують необхідні знання з основ апаратної частини комп’ютера, його основних технічних характеристик і функціональних можливостей. Такі знання дають можливість більш усвідомлено здійснювати вибір, організовувати обслуговування, модернізацію персональних комп’ютерів, якими оснащені організації.

Орієнтуючись на вимоги часу, в Коледжі та Університеті надають знання та формують навички зі створення ефективних програмних засобів, що здатні оптимально керувати ресурсами обчислювальної техніки. Студенти також вивчають класичні теоретичні основи та сучасні методики дослідження взаємозв’язків між чинниками в економічній системі, побудови моделей. Охоплюються різні аспекти моделювання діяльності організацій, які діють у складному, динамічному, невизначеному середовищі. Це зумовлено тим, що подальший розвиток самостійності підприємств, формування ринкових відносин, структурна перебудова народного господарства та інші зміни потребують нових підходів до управління підприємствами, що, безумовно, передбачає ефективне дослідження існуючих проблем.

Розроблена система практичних робіт допомагає сформувати конкурентоспроможних фахівців, здатних вирішувати різноманітні завдання, актуальні для сучасної економіки, досліджувати економічні системи, знаходити оптимальні шляхи вирішення нагальних проблем у діяльності як структурних підрозділів, так і підприємства в цілому.

Програмою передбачається проведення серії практик, зокрема виробничої практики в організаціях, компаніях та фірмах, що спеціалізуються на розробці та експлуатації комп’ютерного програмного забезпечення.

Перед випускниками відкривається широке коло можливостей із використання набутої професійної підготовки, що обумовлено бурхливим розвитком інформаційних технологій та постійним розширенням сфери їхнього застосування. Майбутнє глобалізоване інформаційне суспільство завжди буде вимагати великої кількості фахівців, які здатні розвивати та використовувати найсучасніші цифрові технології.

Де навчають?

Кваліфікація: технік-програміст

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Освіта з комп'ютерних наук » Обслуговування програмних систем і комплексів