Комп’ютерні науки

Галузь знань «Інформатика та обчислювальна техніка»

Попит на програмістів на ринку праці стабільно високий. Вимоги до таких фахівців залежать від потреб компанії: від базового знання найпопулярніших мов і середовищ програмування (Delphi, Java, С++ тощо) та вміння усунути несправність будь-якої оргтехніки до таких виняткових навичок, як розробка Lotus Notes, WinInet тощо. Надзвичайно потрібні також фахівці, які вміють адаптувати готові програми до потреб конкретної компанії («1С:Бухгалтерія», «1С:Склад» та ін.). Постійно зростає потреба в професіоналах, здатних створити сайт і забезпечувати його технічну підтримку. Традиційним є попит на веб-сервер-програмістів, які знають PHP, SQL, CSS, HTML, JavaScript, XML тощо.

Відповідно до потреб сучасного ринку специфіка навчання за даним напрямом в Університеті «КРОК» полягає в опануванні низки дисциплін, що забезпечують фінансово-економічну та інформаційну безпеку підприємств. В умовах світової фінансово-економічної кризи, підвищення рівня безробіття найбільшим попитом користуються фахівці, які здатні забезпечити системний підхід до виконання своїх обов’язків, мають знання та навички у кількох суміжних галузях. Тому наші випускники не лише володіють компетенціями у сфері інформатизації, створення програмного забезпечення, обробки даних і роботи з базами даних, а й мають базові знання щодо потенційних джерел витоку інформації та методів організації безпеки підприємства.

Працевлаштування

Диплом бакалавра з комп’ютерних наук дозволяє займати інженерні посади в пiдроздiлах з обслуговування комп’ютеризованих систем органiзацiй та установ; брати участь у розробці програмних і програмно-технічних систем; працювати на підприємствах різного профілю.

Продовжити навчання можна в магістратурі за напрямом «Комп’ютерні науки» у вищих навчальних закладах України або за кордоном, а також в магістратурі Університету «КРОК» за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2015 році

Цикл професійних компетентностей

 • 2D та 3D моделювання
 • SAP (1C Підприємство)
 • Адміністрування Cisco
 • Адміністрування UNIX-серверів
 • Адміністрування Windows Server
 • Адміністрування баз даних
 • Алгоритми та структури даних
 • Алгоритмізація та програмування
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Бази даних
 • Веб-дизайн
 • Веб-технології
 • Вища математика
 • Графіка комп'ютерних ігор
 • Дискретна математика
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Комп'ютерна анімація
 • Комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерні мережі
 • Криптографія
 • Крос-платформне програмування
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Математичні основи комп'ютерної графіки
 • Мережева безпека
 • Мобільні ІТ
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи
 • Основи комп'ютерних наук
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Патентознавство та інтелектуальна власність
 • Програмування 1С
 • Програмування Java
 • Програмування Objective-C
 • Проектування інформаційних систем
 • Розробка комп'ютерних ігор
 • Розробка мобільних додатків
 • Системний аналіз
 • Створення та обробка цифрових відеозображень
 • Теорія ймовірності
 • Теорія прийняття рішень
 • Тестування програмних продуктів
 • Технологія створення ПЗ та комп'ютерне проектування
 • Фізичні основи електроніки
 • Чисельні методи та моделювання систем
 • Штучний інтелект
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка
 • Економіка домогосподарств
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформаційний менеджмент
 • Історія світової культури
 • Логіка
 • Менеджмент
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Правознавство
 • Професійна етика
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Освіта з комп'ютерних наук » Комп’ютерні науки