Землевпорядкування

спеціальність 5.08010102

Галузь знань «Геодезія та землеустрій»

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

В останні роки в Україні велика увага звертається на землю не лише як на ресурс, що забезпечує людство їжею і всіма необхідними благами, а й як на предмет купівлі-продажу, оцінки, дарування, застави тощо. Від оцінки потенційних можливостей землі та її вартості значною мірою залежатиме багатство народу, який на ній проживає. Важливу роль при цьому відіграє забезпеченість ринку землі кваліфікованими фахівцями-землевпорядниками, тобто спеціалістами, які можуть виконувати всі ці роботи.

Землевпорядкування – це цілісна система взаємопов’язаних, організаційно-господарських, інженерно-технічних, еколого-економічних і соціальних заходів та дій, спрямованих у кінцевому підсумку на зміну або вдосконалення існуючого порядку й змісту використання чи володіння землею. Землевпорядкування здійснюється з метою організації раціонального та найбільш ефективного використання землі (земельної власності) в інтересах як окремої людини, так і групи людей та суспільства в цілому.

Перед суспільством стоїть складне завдання: таким чином організувати використання земель, щоб, з одного боку, зупинити процес деградації, здійснити їхнє відновлення і поліпшення, а з другого – домогтися підвищення ефективності виробництва за рахунок організації раціонального землеволодіння і землекористування. Вирішення цих завдань покладене на фахівців-землевпорядників.

Землевпорядник – це спеціаліст, який володіє сукупністю знань про земельний кадастр, земельне право, землеустрій, геодезію, меліорацію, ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та знаннями з інших наукових галузей, спрямованими на повне використання землі та підвищення її родючості.

Фахівці-землевпорядники плідно працюють над здійсненням земельної реформи в Україні, виконують роботи щодо юридичного оформлення права власності осіб на землю, видачі правовстановлюючих документів та реєстрації права на земельні ділянки, чим забезпечуються непохитні гарантії власності на землю. Одночасно з цим спеціалісти-землевпорядники виконують роботи з обліку й грошової оцінки земель. Сьогодні землевпорядник – це не лише державний службовець, який стоїть на варті найбільшого нашого багатства – землі. Він є активним учасником і організатором земельного ринку.

Фахівці-землевпорядники успішно працюють в системі державних органів земельних ресурсів, в обласних філіях Інституту землеустрою Української ААН, сільських, селищних, міських радах, на посадах техніків-землевпорядників на підприємствах та в організаціях, що виконують проектно-вишукувальні і геодезичні роботи, як у державному, так і в приватному секторі. Також такі спеціалісти самостійно створюють приватні фірми й організації з надання землевпорядних та правових послуг.

Де навчають?

Кваліфікація: технік-землевпорядник
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання:

  • на базі 9 класів – 4 роки
  • на базі 11 класів – 3 роки
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Освіта з геодезії та землеустрою » Землевпорядкування (Коломийський коледж)