Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

 • Інформація про спеціальність

  Діяльність фінансиста полягає в плануванні та управлінні фінансовими потоками. Головне його завдання – це спланувати, куди вкласти гроші; кому чи в кого і скільки позичити; які цінні папери придбати і як максимально вигідно продати свої; як юридично захистити власні права та права компанії. Спеціаліст-фінансист може обіймати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному, маркетинговому відділах підприємств, комерційних організацій, в акціонерних товариствах, інвестиційних фондах і компаніях, комерційних банках, державних фінансових органах, займати посаду провідного спеціаліста страхової компанії.

  Ті, хто обрали професію фінансиста, мають знати, що вона потребує стратегічного мислення, уважності, математичного складу розуму, витривалості, старанності та посидючості. Фінансист повинен вміти раціонально розпоряджатися коштами, правильно визначати нарахування податків, активно діяти у сфері фінансових ринків, захищати заощадження від інфляції.

  Інші галузі, в яких може реалізувати себе випускник спеціальності, – банківська та страхова. Банківський службовець будь-якої ланки чи працівник страхової компанії має знати, як функціонує фінансова установа. А це передбачає розуміння процесу переміщення ресурсів, побудови системи фінансових послуг із метою концентрування її на інтересах клієнта; роботу з кредитами, визначення оцінки бізнес-планів і діяльності підприємств; вирішення, куди слід вкладати гроші; прогнозування прибутків; здійснення маркетингової діяльності – розробки і прогнозування фінансових послуг. Також достатньо важливою для банківського службовця чи страхового агента є здатність вишукувати фінансові ресурси на світовому ринку і залучати їх в Україну.

  Нові соціально-економічні умови потребують нових навчальних форм та оновлення змісту навчально-виховного процесу. Тому в Коледжі здійснюється підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування за інноваційними й перспективними програмами.

  У рамках спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» пропонуються для вступу такі спеціалізації:

 • Спеціалізація «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням англійської мови» | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» в Коледжі можуть обрати спеціалізацію «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням англійської мови».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста спеціалізація в межах спеціальності починається з другого курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  У 2010 році Коледж економіки, права та інформаційних технологій відкрив спеціалізацію «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням англійської мови», що стала відповіддю на зростаючі потреби у кваліфікованих фахівцях, які не лише мають глибокі знання в обраній спеціальності, а й на високому рівні володіють іноземними мовами, досконало знають професійну термінологію.

  У подальшому випускники за цією спеціалізацією зможуть продовжити навчання за програмами Університету: «Фінансова безпека бізнесу» та «Банківська інвестиційна діяльність».

  Навчання за спеціалізацією «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням англійської мови» передбачає роботу в невеликих академічних групах, застосування авторських навчальних програм та індивідуальних методик викладання. До проведення занять залучено висококваліфікованих викладачів. Студенти цієї спеціалізації – постійні учасники багатьох проектів, що створені у Коледжі та Університеті. Саме вони виступають активом, який організовує студентів для участі в заходах у рамках міжнародного проекту «Асоційовані школи ЮНЕСКО», членом якого є Коледж. Участь у міжнародних проектах, конференціях, модерування англомовних секцій, організація та проведення власних регіональних проектів за участю представників міжнародних організацій – це неповний перелік можливостей, які мають студенти. Також вони залучені до реалізації та проведення країнознавчого просвітницького фестивалю «Діалог культур» – одного із найяскравіших проектів департаменту довузівської підготовки та кафедри туризму Університету «КРОК». Вони готують презентації і виступи іноземною мовою, спілкуються з послами та представниками посольств, виступають на секційних засіданнях.

  Така неформальна освіта допомагає студентам удосконалити англійську мову, поглибити знання з професійної термінології, формує в них лідерські якості, ораторські здібності, вміння працювати у команді, допомагає реалізуватися в сучасному світі.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • поглиблене вивчення фахової іноземної мови як фактора підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;
  • визначення методів формування та аналізу механізму реалізації фінансової політики;
  • визначення та оцінка порядку формування доходів і фінансування видатків бюджету, особливості функціонування фінансів домогосподарств;
  • навики фінансового аналізу економічної ситуації в країні;
  • розуміння основних понять і категорій фінансів, основ побудови фінансової системи;
  • уміння класифікувати структуру бюджету як об’єкта управління;
  • уміння аналізувати бюджет домогосподарства, доходи та видатки суб’єктів господарювання;
  • розуміння економічної природи страхування, структури страхового та фінансового ринків;
  • розуміння основ побудови світових фінансових систем

  Основні дисципліни

  Спеціалізація «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням англійської мови» створена на базі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» і передбачає вивчення студентами з ІІ курсу низки дисциплін англійською мовою: «Політична економія», «Економіка підприємства», «Гроші та кредит», «Фінанси», «Маркетинг». Для студентів збільшено кількість навчальних годин з іноземної мови за рахунок вибіркових дисциплін. Крім того, надається можливість факультативно вивчати німецьку мову, ділову англійську мову та макро і мікроекономіку англійською мовою.

  Створені всі умови для отримання глибоких знань з фінансів, банківської справи та страхування з використанням професійної термінології іноземною мовою, формування компетентних та успішних фахівців, які здатні працювати в галузях, що потребують як економічних, так і лінгвістичних знань

  Практика

  Студенти проходять виробничу практику, метою якої є перевірка знань і навичок, отриманих під час теоретичного навчання, апробація та розвиток вміння глибоко аналітично, логічно і творчо осмислювати процеси, що відбуваються у фінансовій сфері на національному та міжнародному рівнях

  Працевлаштування

  У майбутньому випускники зможуть реалізувати себе в іноземних фірмах і компаніях, працювати спеціалістами державних фінансових органів і валютних підрозділів НБУ, комерційних банків, філій, представництв іноземних банків в Україні тощо

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
 • Спеціалізація «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням права» | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» в Коледжі можуть обрати спеціалізацію «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням права».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста спеціалізація в межах спеціальності починається з другого курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  Програма створена з урахуванням потреб сучасного ринку в спеціалістах із фінансів, банківської справи та страхування з правовою підготовкою. Програма об'єднує фінансові та юридичні дисципліни. Такий підхід до підготовки фахівця відповідає потребам нашого часу, коли нагальним стає питання правового захисту та успішної фінансової діяльності підприємницьких структур.

  На сьогодні фінансові установи та страхові компанії, де можуть реалізувати себе фахівці з фінансів, банківської справи і страхування, мають доволі розгалужені напрями діяльності, що зумовлює потребу в досвідчених спеціалістах, які б мали високий рівень сучасних знань і професійних навичок. Саме тому в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій і в Університеті «КРОК», до складу якого входить Коледж, крім викладання необхідних дисциплін, особлива увага приділяється отриманню студентами досвіду роботи за обраною спеціальністю: співпраця навчального закладу з провідними банківськими установами України та страховими компаніями дозволяє їм здобути практичні навички роботи у різних фінансових установах.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • поглиблене вивчення правових засад фінансової діяльності як фактора підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;
  • визначення методів та етапів аналізу фінансового механізму за допомогою норм фінансового, господарського та адміністративного права;
  • визначення порядку виконання бюджету на основі Бюджетного кодексу;
  • навички аналізу макроекономічної ситуації в країні з врахуванням норм законодавства;
  • розуміння основних понять і категорій фінансів; нормативно-правових засад побудови фінансової системи;
  • уміння класифікувати структуру бюджету як об’єкта управління відповідно до бюджетного законодавства;
  • уміння складати та аналізувати кошторис домогосподарства з урахуванням сучасних комунальних тарифів і норм законодавства;
  • знання засад нормотворення на фінансових ринках

  Основні дисципліни

  Макро- та мікроекономіка, вища математика, статистика, загальна теорія фінансів (гроші та кредит, фінанси підприємств, фінанси), податкова система, бюджетна система, бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках, основи фінансового, господарського та цивільного права; програмні продукти з можливостями використання нормативних документів, що необхідні для фінансової діяльності; курсова робота з додатковим підрозділом із права; виробнича практика з індивідуальним завданням юридичного спрямування

  Практика

  Студенти спеціалізації «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням права» на другому курсі проходять навчально-виробничу практику, під час якої відвідують фінансові установи, комерційні банки, страхові компанії, знайомляться з успішними підприємцями та фахівцями своєї галузі. Під час ділових ігор розвивають професійні навички, вирішують реальні кейси від компаній, вчаться швидко та якісно їх вирішувати. Виробничо-імітаційна (комп'ютерна) практика – проходження тренінгу на віртуальному підприємстві (Авторська школа професора Н.М. Ушакової). На третьому курсі студенти проходять виробничу практику з відповідними індивідуальними завданнями на підприємствах різних форм власності

  Працевлаштування

  Отримавши диплом за цією спеціальністю, випускники зможуть претендувати на різні посади. Вони матимуть змогу працювати менеджерами фінансових підрозділів банківських структур та страхових компаній, виконуючи операції з розміщення грошових ресурсів за кредитами, цінними паперами, іноземною валютою, нерухомим майном; спеціалістами сфери міжнародних валютних розрахунків і кредитних операцій комерційних банків; спеціалістами валютних підрозділів НБУ, комерційних банків, філій та представництв іноземних банків в Україні

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
 • Спеціалізація «Фінансові основи ріелторської діяльності» | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» в Коледжі можуть обрати спеціалізацію «Фінансові основи ріелторської діяльності».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста спеціалізація в межах спеціальності починається з другого курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  Ріелторською діяльністю є підприємницька діяльність, яка полягає в наданні споживачам послуг при здійсненні ними операцій з нерухомістю (купівля, продаж, оренда). Студенти спеціалізації вивчають фінансові основи цього виду підприємницької діяльності.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сучасна теорія та практика операцій з житловою та комерційною нерухомістю;
  • правові засади та професійні етичні норми здійснення ріелторської діяльності в Україні;
  • професійна ріелторська термінологія;
  • класифікація об’єктів нерухомості;
  • підходи та розуміння прийомів роботи з клієнтами;
  • навички роботи з об’єктами нерухомості (купівля-продаж, оренда; позиціонування та просування; робота з базами даних, оцінка вартості об’єктів нерухомості тощо);
  • основні принципи здійснення ріелторської діяльності в Україні та підходи, що застосовуються в роботі з клієнтами, партнерами та конкурентами в бізнесі;
  • система організації роботи ріелтора (як у якості фізичної особи – підприємця, так і в складі юридичної особи);
  • класифікація особливостей первинного та вторинного ринків нерухомості;
  • чітке визначення видів об’єктів нерухомості;
  • визначення орієнтовної вартості нерухомості різними методами

  Основні дисципліни

  Ріелторська діяльність, Оціночна діяльність, Комунікаційна діяльність, Основи цивільного права, Основи господарського права, Економіка підприємства (з елементами аналізу ринку нерухомості), Маркетинг (зі спрямуванням на маркетинг об’єктів нерухомості)

  Практика

  Студенти на другому курсі проходять навчально-виробничу практику «Вступ до фаху» та виробничо-імітаційну практику, під час якої познайомляться з успішними підприємцями та фахівцями своєї галузі, організацією роботи агентств нерухомості. Під час ділових ігор студенти розвивають свої професійні навички, вирішують реальні кейси від компаній, вчаться швидко та якісно вирішувати бізнес-задачі. На третьому курсі студенти проходять виробничу практику в ріелторських фірмах.

  Працевлаштування

  Отримана спеціалізація дозволить випускникам займати посаду ріелтора (спеціаліста з нерухомості). Випускники фахово виконують свої посадові обов’язки у відділах реалізації будівельних компаній, агенціях нерухомості

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Коледж економіки, права та інформаційних технологій » Фінанси, банківська справа та страхування