Спеціальність «Економіка»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

 • Спеціалізація «Економіка туризму» | молодший спеціаліст

  Вступникам на спеціальність «Економіка» в Коледжі пропонується спеціалізація «Економіка туризму».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії.

  Економіка вчить, як оптимально використовувати наявні й залучені ресурси для того, щоб певне підприємство при мінімальних витратах могло досягати максимальних прибутків. Можна навіть сказати, що студенти-економісти фактично вивчають механізми існування будь-якої компанії незалежно від її розміру (мале підприємство чи велика транснаціональна корпорація), масштабів діяльності та форми власності.

  Однією з найважливіших галузей економіки є туризм. Розвиток туризму відіграє важливу роль у створенні нових робочих місць, підтриманні високого рівня життя населення, роблячи економіку більш стійкою й збалансованою, забезпечує додаткові надходження до бюджету. Туризм орієнтується на збереження та розвиток культурного потенціалу країни.

  Для ефективного започаткування та здійснення туристичної діяльності необхідні кваліфіковані спеціалісти з економіки туризму, які здатні творчо мислити, застосовувати економічні моделі в управлінні туристичним підприємством.

  Робота в сфері туризму є досить цікавою і однією із найбільш оплачуваних. Вона не тільки приносить дохід, а й забезпечує моральне задоволення, нові знання, можливість відвідати величезну кількість країн.

  Навчання за спеціалізацією «Економіка туризму» дозволяє студентам одержати спеціальні знання та вміння, необхідні для компетентного здійснення економічної діяльності на туристичному підприємстві, у сфері організації туризму, менеджменту та маркетингу в туризмі, започаткування власного туристичного бізнесу

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • основні поняття економіки туризму, особливості туристичного продукту;
  • основні форми здійснення підприємницької діяльності в туризмі;
  • основи формування і фактори розвитку рекреаційних комплексів, їхньої спеціалізації та видів у сучасних умовах

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • організувати туристичну діяльність;
  • формувати ресурсний потенціал туристичного підприємства і обґрунтовувати шляхи підвищення ефективності його використання;
  • обґрунтовувати резерви зниження витрат і засоби економії ресурсів;
  • ефективно управляти діяльністю туристичного підприємства і оцінювати економічні результати цієї діяльності

  Основні дисципліни

  Студенти вивчають економіку туристичних підприємств, особливості управління витратами туристичних підприємств, планування та організацію їхньої діяльності, основи туризмознавства, країнознавство, рекреаційні комплекси світу тощо.

  Під час написання курсової роботи студенти поглиблено досліджують актуальні проблеми економіки та управління туристичними підприємствами, проводять аналіз господарської діяльності підприємств, розробляють пропозиції та рекомендації щодо підвищення ефективності їхнього функціонування

  Практика

  Студенти спеціалізації «Економіка туризму» на другому курсі проходять навчально-виробничу практику, під час якої відвідують українські та міжнародні компанії, знайомляться з успішними підприємцями та фахівцями своєї галузі, організацією роботи туристичного підприємства. Під час ділових ігор розвивають свої професійні навички, вирішують реальні кейси від компаній, вчаться швидко та якісно вирішувати бізнес-задачі. На третьому курсі студенти проходять виробничу практику на туристичних, екскурсійних підприємствах, у готелях

  Працевлаштування

  Випускники спеціалізації підготовлені для роботи на підприємствах екскурсійного, розважального обслуговування, туристичних підприємствах, у готелях, санаторно-курортних закладах на посадах економіста туристичного підприємства, помічника економіста, менеджера з туризму, керівника туристичної групи. Спеціалізація дозволяє організовувати власний туристичний бізнес

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.