Менеджмент в галузі безпеки

У Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» вперше в Україні у 2007 році була відкрита магістратура з підготовки фахівців з управління фінансово-економічною безпекою

Галузь знань: Управління та адміністрування
Спеціальність: Менеджмент
Ступінь вищої освіти: Магістр

Спеціалізації:

Форми навчання:

 • денна форма – 1.4 року
 • заочна (дистанційна) форма – 1.4 роки

Зверніть увагу!
Відповідно до Положення про надання знижок в оплаті навчання в Університеті «КРОК» у 2017/2018 н.р.:
- 50% знижка надається студентам, які визнані учасниками бойових дій у районі проведення антитерористичних операцій.
- 50% знижка надається студентам, у яких один із батьків загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій.
- 20% знижка надається студентам, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, у тому числі які навчаються за денною формою навчання.
Детальніше про можливі знижки та порядок їх оформлення

Спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою» | магістр

Сучасна економіка України перебуває в складному стані. У цих умовах успішна робота і розвиток вітчизняних суб'єктів господарської діяльності (підприємств, банків, фірм, корпорацій, фінансово-промислових груп) значною мірою залежить від їх здатності комплексно протидіяти існуючим та можливих небезпекам і загрозам зовнішнього і внутрішнього середовища. Для побудови сучасних систем економічної безпеки та управління їх роботою щодо забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності потрібні фахівці, які володіють глибокими теоретичними знаннями в галузі економічної безпеки, можуть проектувати сучасні системи економічної безпеки, управляти їх діяльністю, знають правові основи її організації та діяльності, сучасну економіку, існуючі небезпеки та загрози економічній безпеці, механізми управління та взаємодії в системі економічної безпеки, можуть здійснювати стратегічне та оперативне планування її діяльності, а також управляти процесом використання спеціальної техніки і технологій комплексної протидії сучасним небезпекам і загрозам стабільній роботі вітчизняних суб’єктів господарської діяльності.

Підготовка таких фахівців в галузі економічної безпеки з вищою освітою і присудженням ступеня магістра здійснюється в Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» в процесі навчання на спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою».

Магістри спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» можуть займати посади:

 • керівника суб’єкта господарської діяльності та його заступника (підприємства, банку, філії банку, фірми тощо);
 • керівника штатного підрозділу економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності (служби безпеки, департаменту безпеки, управління безпеки, відділу безпеки тощо);
 • провідного фахівця з фінансово-економічної безпеки;
 • консультанта з економічних питань;
 • економічного радника;
 • викладача вищого навчального закладу;
 • помічника-консультанта народного депутата.

А також можуть створити своє власне підприємство з надання послуг у сфері економічної безпеки.

 

Спеціалізація «Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» | магістр

В умовах економічної нестабільності та високої невизначеності процесів, що відбуваються у вітчизняній та світовій економіці, для забезпечення ефективної роботи, розвитку та забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (підприємств, банків, фірм, корпорацій, фінансово-промислових груп) їх власникам та керівникам необхідно мати достовірну інформацію про фактори та явища, що можуть сприяти розвитку бізнесу чи навпаки нести небезпеки та загрози. У першу чергу це стосується фінансово-економічної сфери. Вирішення цього важливого і складного завдання потребує мати у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності інформаційно-аналітичний підрозділ або фахівців, які володіють глибокими теоретичними знаннями організації інформаційно-аналітичної роботи в галузі фінансів, економіки та економічної безпеки. Бізнесу вкрай потрібні фахівці, які здатні здійснювати моніторинг процесів, що відбуваються у вітчизняній і світовій економіці, та можуть своєчасно виявляти всі фактори небезпек та загроз, надавати пропозиції щодо протидії їм; вивчати та аналізувати процеси, що відбуваються у внутрішньому середовищі суб’єкта господарської діяльності; визначати реальний стан його економіки та фінансів; знати та вміти використовувати сучасні інформаційні технології пошуку та аналізу інформації.

Підготовка таких фахівців в галузі економічної безпеки з вищою освітою і присудженням ступеня магістра здійснюється в Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» в процесі навчання на спеціалізації «Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки».

Магістри спеціалізації «Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» можуть займати посади:

 • керівника інформаційно-аналітичного підрозділу суб’єкта господарської діяльності (підприємства, банку, фірми, корпорації, фінансово-промислової групи);
 • керівника фінансових і фінансово-економічних підрозділів;
 • економіста з фінансової роботи;
 • економічного радника;
 • фінансового аналітика;
 • аналітика з питань фінансово-економічної безпеки;
 • консультанта з економічних питань;
 • економічного радника;
 • викладача вищого навчального закладу;
 • помічника-консультанта народного депутата.

А також можуть створити своє власне підприємство з надання послуг у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення ведення бізнесу.

 

Спеціалізація «Управління приватною детективною діяльністю» | магістр

В умовах подальшої розбудови правової, демократичної української держави нагальною є проблема забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина щодо захисту її законних прав та інтересів. Світовий досвід розвинутих країн, зокрема США, Німеччини, Франції, Великобританії та інших, свідчить про те, що успішно вирішити це можливо тільки за умови партнерства влади, бізнесу та громадянського суспільства у галузі безпеки. У цьому контексті актуальним є питання не тільки розвитку та зміцнення правоохоронних органів держави, але і впровадження в Україні, як і у всіх розвинутих демократичних країнах світу, приватної детективної діяльності.

У національному класифікаторі України ДК 003 : 2010 «Класифікар професій» є професія «Приватний детектив 2429». З метою формування високопрофесійного кадрового складу приватних детективів в Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» вперше в Україні у 2017 році розпочинається підготовка магістрів за спеціалізацією «Управління приватною детективною діяльністю».

Магістри спеціалізації «Управління приватною детективною діяльністю» можуть займати посади:

 • приватного детектива;
 • керівника об’єднання приватних детективів;
 • керівника підприємства з надання детективних (розшукових) послуг;
 • керівника служби безпеки (департаменту безпеки, управління безпеки, відділу безпеки) підприємства, банку, фірми, корпорацій, фінансово-промислової групи;
 • керівника інформаційно-аналітичного підрозділу підприємства;
 • директора охоронного підприємства;
 • провідного спеціаліста служби безпеки;
 • викладача вищого навчального закладу.

А також можуть створити своє власне підприємство з надання послуг у сфері безпеки, зокрема з приватної детективної діяльності.

 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.