Менеджмент в галузі безпеки

У Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» вперше в Україні у 2007 році була відкрита магістратура з підготовки фахівців з управління фінансово-економічною безпекою

Галузь знань: Управління та адміністрування
Спеціальність: Менеджмент
Ступінь вищої освіти: Магістр

Спеціалізації:

Форми навчання:

 • денна форма – 1,5 року
 • заочна (дистанційна) форма – 2 роки

Прийом документів на денну форму: 04.07.2016 – 22.10.2016
Прийом документів на заочну та дистанційну форми: 04.07.2016 – 26.11.2016

Сучасна економіка України перебуває в кризовому стані. У цих умовах успішна робота і розвиток вітчизняних суб'єктів господарської діяльності (підприємств, банків, фірм, корпорацій, фінансово-промислових груп) значною мірою залежить від їхньої здатності комплексно протидіяти існуючим та можливим небезпекам і загрозам зовнішнього і внутрішнього середовища.

Зверніть увагу!
Відповідно до Положення про надання знижок в оплаті навчання в Університеті «КРОК» у 2016/2017 н.р.:
- 50% знижка надається студентам, які визнані учасниками бойових дій у районі проведення антитерористичних операцій.
- 50% знижка надається студентам, у яких один із батьків загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій.
- 20% знижка надається студентам, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, у тому числі які навчаються за денною формою навчання.
Детальніше про можливі знижки та порядок їх оформлення

Спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»
Кваліфікація – професіонал з фінансово-економічної безпеки

Для побудови сучасних систем економічної безпеки та управління їхньою роботою щодо забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності потрібні фахівці, які володіють глибокими теоретичними знаннями в галузі економічної безпеки, можуть проектувати сучасні системи економічної безпеки, управляти їхньою діяльністю, знають правові основи організації та діяльності систем економічної безпеки, сучасну економіку, існуючі небезпеки та загрози економічній безпеці, механізми управління та взаємодії в системі економічної безпеки, можуть здійснювати стратегічне та оперативне планування діяльністю системи економічної безпеки, а також управляти процесом використання спеціальної техніки і технологій комплексної протидії сучасним небезпекам і загрозам стабільній роботі вітчизняних суб’єктів господарської діяльності.

Спеціалізація спрямована на підготовку керівників та провідних фахівців дирекцій, департаментів, управлінь, служб економічної безпеки та інших структурних підрозділів корпорацій, компаній, банків, які володіють сучасними знаннями та практичними навичками з організації та управління комплексним забезпеченням фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в сучасних умовах.

Магістри за цією спеціалізацією можуть обіймати посади:

 • керівника суб’єкта господарської діяльності та його заступника (підприємства, банку, філії банку, фірми тощо);
 • керівника штатного підрозділу економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності (служби безпеки, департаменту безпеки, управління безпеки, відділу безпеки тощо);
 • провідного фахівця з фінансово-економічної безпеки;
 • консультанта з економічних питань;
 • економічного радника;
 • викладача безпекознавчих дисциплін;
 • помічника-консультанта народного депутата.

А також можуть створити своє власне підприємство з надання послуг у сфері економічної безпеки.

 

Спеціалізація «Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки»
Кваліфікація – аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

В умовах економічної кризи та високої невизначеності процесів, що відбуваються у вітчизняній та світовій економіці, для забезпечення стабільної роботи, розвитку та забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (підприємств, банків, фірм, корпорацій, фінансово-промислових груп) їхнім власникам та керівникам необхідна достовірна інформація про стан фінансів підприємства, а також своєчасне виявлення і оцінка факторів та явищ, що можуть сприяти розвитку бізнесу чи, навпаки, нести небезпеки та загрози. Вирішення цього важливого і складного завдання потребує наявності в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів.

Для забезпечення ефективної роботи інформаційно-аналітичного підрозділу слід мати фахівців, здатних професійно оцінювати фінансово-економічний стан підприємства, які володіють глибокими теоретичними знаннями організації інформаційно-аналітичної роботи в галузі економіки та в системі економічної безпеки, можуть здійснювати моніторинг процесів, що відбуваються у вітчизняній та світовій економіці, здатні своєчасно виявляти та аналізувати фактори небезпек та загроз для бізнесу, надавати пропозиції щодо протидії їм. Вивчати та аналізувати процеси, що відбуваються у внутрішньому середовищі суб’єкта господарської діяльності, стан його економіки та фінансів. Знати та вміти використовувати сучасні інформаційні технології пошуку та аналізу об'єктивної інформації про фінансово-економічну діяльність підприємства.

Спеціалізація спрямована на підготовку фахівців з інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, які володіють сучасними знаннями та практичними навичками з проведення моніторингу, аналізу та оцінки фінансово-економічного стану підприємств, банків, а також здатних прогнозувати розвиток процесів в економіці, своєчасно виявляти існуючі та потенційні загрози у сфері економіки.

Магістри за цією спеціалізацією можуть обіймати посади:

 • керівника інформаційно-аналітичного підрозділу суб’єкта господарської діяльності (підприємства, банку, фірми, корпорації, фінансово-промислової групи);
 • фінансового директора;
 • заступника директора з питань фінансово-економічної безпеки;
 • фінансового аналітика;
 • внутрішнього аудитора систем управління фінансово-економічною безпекою;
 • наукового співробітника-консультанта (фінансово-економічна безпека підприємств, установ, організацій);
 • аналітика з питань фінансово-економічної безпеки;
 • консультанта з економічних питань;
 • економічного радника;
 • помічника-консультанта народного депутата.

А також можуть створити своє власне підприємство з надання послуг у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення ведення бізнесу.

 

Спеціалізація «Менеджмент майнової та фізичної безпеки»
Кваліфікація – професіонал з майнової та фізичної безпеки

Основу систем безпеки суб'єктів господарської діяльності складають штатні служби безпеки (департаменти безпеки, управління безпеки тощо). Для управління їхньою діяльністю потрібні фахівці, які знають механізми управління і взаємодії, володіють глибокими знаннями в галузі безпеки бізнесу, фізичного захисту та охорони, кадрової безпеки, захисту комерційної таємниці та інтелектуальної власності, сучасної економіки, психології, права, а також можуть застосовувати спеціальну техніку і технології комплексної протидії існуючим небезпекам і загрозам стабільній роботі вітчизняних суб’єктів господарської діяльності.

Спеціалізація спрямована на підготовку керівників та фахівців з управління забезпеченням майнової безпеки суб’єктів господарської діяльності (охорона території, споруд, фінансових та матеріально-технічних ресурсів, транспортних засобів, засобів виробництва, сировини та продукції, забезпечення збереження комерційної таємниці та організація пропускного режиму), а також організації забезпечення особистої безпеки керівників і персоналу підприємств та банків.

Магістри за цією спеціалізацією можуть обіймати посади:

 • директора охоронного підприємства;
 • керівника служби безпеки (департаменту безпеки, управління безпеки, відділу безпеки) підприємства, банку, фірми, корпорації, фінансово-промислової групи;
 • керівника структурного підрозділу служби безпеки;
 • провідного спеціаліста служби безпеки.

А також можуть створити своє власне підприємство з надання охоронних та інших послуг у сфері безпеки.

 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.