Маркетингова діяльність

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

Розвиток ринкової економіки в Україні, потребує відповідної підготовки фахівців-маркетологів, у тому числі й на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст», які здатні самостійно виконувати завдання, пов’язані з розвитком процесів постійних ринкових перетворень. Фахівець-маркетолог у першу чергу повинен відстежувати зміни обсягів, номенклатури та асортименту виробництва, якісні та кількісні зміни попиту, зміни місця підприємства на ринку тощо. У сучасних умовах зростає значимість відбору, систематизації, нагромадження первинної інформації маркетингового характеру, яка вкрай необхідна сучасному менеджерові для проведення ретельного аналізу швидкозмінного маркетингового середовища, вибору правильної стратегічної лінії поведінки, прийняття стратегічних рішень щодо визначення найбільш привабливих напрямів діяльності підприємства, забезпечення прийнятного рівня його прибутковості та підвищення довгострокової конкурентоспроможності.

Молодші спеціалісти з маркетингової діяльності працюють із первинною базовою інформацією, яка забезпечує вихідні засади планово-господарської діяльності підприємства, накопичують необхідний досвід маркетингової роботи, розуміють базові засади функціонування підприємства, можуть фахово виконувати свої посадові обов’язки в економічних, виробничих, комерційних, маркетингових службах підприємств та організацій, у відділах реалізації, логістики, реклами тощо.

Випускники Коледжу економіки, права та інформаційних технологій мають можливість продовжити навчання за відповідним напрямом в Університеті «КРОК» для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

Концепція підготовки молодших спеціалістів із маркетингової діяльності в Коледжі має певні особливості порівняно з існуючими формами підготовки фахівців цього напряму.

Насамперед програмою передбачено:

  • вивчення таких дисциплін, як інфраструктура маркетингової діяльності, інформаційні системи й технології в маркетинговій діяльності, маркетинг персоналу, маркетинг територій, маркетинг послуг, електронна комерція, які меншою мірою вивчають в інших вищих навчальних закладах;
  • наступність навчання – спрямованість на продовження отримання якісної освіти за відповідним напрямом в Університеті;
  • посилене практичне спрямування фахівців для роботи в різних галузях, надання можливості практикуватися в діючих компаніях різних секторів економіки та закладах ринкової інфраструктури;
  • формування в молодших спеціалістів креативного мислення, лідерських якостей, здатності інтегрувати окремі змістовні модулі підготовки в єдине ціле;
  • використання інтерактивних методів навчання в комбінації з традиційними;
  • виховання готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, кризи, стресу;
  • заохочення критичного мислення – маркетингові дисципліни містять вправи і завдання, що не мають чіткої і однозначної відповіді, залишаючи студентам простір для формування в них власної думки.

Де навчають?

Кваліфікація: молодший спеціаліст із маркетингової діяльності

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Економічна освіта » Маркетингова діяльність