Фінанси і кредит

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

В останні роки фінансові спеціальності отримали статус найпрестижніших. Висококваліфікованих спеціалістів-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, організації та установи споживкооперації, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії.

Галузь діяльності фінансиста – це планування та управління фінансовими потоками. Головне його завдання – спланувати, куди вкласти гроші, кому чи в кого і скільки позичити, які матеріали закупити, які акції придбати і як максимально вигідно продати свої. Спеціаліст-фінансист може працювати економістом-фінансистом, обіймати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному, маркетинговому відділах підприємств, комерційних організацій, в акціонерних товариствах, інвестиційних фондах і компаніях, комерційних банках, державних комісіях із цінних паперів і фондових ринків, обіймати посаду провідного спеціаліста страхової компанії.

Ті, хто обрали професію фінансиста, мають знати, що вона потребує стратегічного мислення, уважності, математичного складу розуму, витривалості, старанності та посидючості. Фінансист повинен вміти раціонально розпоряджатися коштами, правильно визначати нарахування податків, активно діяти у сфері фінансових ринків, захищати заощадження від інфляції.

Навчаючись за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», студенти опановують предмети, які формують основу їхньої майбутньої професійної діяльності. Зокрема, це макро- та мікроекономіка, вища математика, статистика, загальна теорія фінансів (гроші та кредит, фінанси підприємств), економічний аналіз, фінансовий менеджмент, ринок фінансових послуг, податкова система, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінанси зарубіжних країн, портфельний аналіз, економічний ризик, фондовий ринок і цінні папери.

Інша галузь, в якій може реалізувати себе випускник напряму підготовки «Фінанси і кредит», – банківська. Банківський службовець будь-якої ланки має знати, як функціонує банк. А це передбачає розуміння процесу переміщення ресурсів, побудови системи фінансових послуг з метою сконцентрувати її на інтересах клієнта; роботу з кредитами, визначення оцінки бізнес-планів і діяльності підприємств; вирішення, куди слід вкладати гроші; прогнозування прибутків; здійснення маркетингової діяльності – розробки і прогнозування фінансових послуг. Достатньо важливою для банківського службовця є також здатність вишукувати фінансові ресурси на світовому ринку і залучати їх в Україну.

Під час навчання студенти опановують такі дисципліни: банківське обслуговування підприємств, банківські операції, облік і аудит в банку, інформаційні системи та технології у банківській сфері, НБУ та грошово-кредитна політика, банківський менеджмент, грошово-кредитні системи, банківський маркетинг, банківський нагляд.

На сьогодні банки мають доволі розгалужені напрями діяльності, що зумовлює потребу в досвідчених спеціалістах, які мали б високий рівень сучасних знань і професійних навичок. Саме тому в Університеті, крім викладання необхідних дисциплін, особлива увага приділяється отриманню студентами досвіду роботи з обраної спеціальності: співпраця з провідними банківськими установами України дозволяє їм пройти різні види професійної практики. Отримавши диплом державного зразка з цього напряму підготовки, випускники зможуть претендувати на різні внутрішньобанківські посади. Вони зможуть працювати менеджерами фінансових підрозділів фінансово-банківських структур, виконуючи операції з розміщення грошових ресурсів за кредитами, цінними паперами, іноземною валютою, нерухомим майном; спеціалістами сфери міжнародних валютних розрахунків і кредитних операцій комерційних банків; спеціалістами валютних підрозділів НБУ, комерційних банків, філіалів та представництв іноземних банків в Україні.

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2015 році

Цикл професійних компетентностей

 • Аналіз банківської діяльності
 • Аналіз інвестиційних проектів
 • Банківська система
 • Банківські операції
 • Бізнес-планування
 • Бухгалтерський облік
 • Бюджетна система
 • Вища математика та теорія ймовірностей
 • Грошово-кредитна система
 • Державний фінансовий контроль
 • Державні фінанси
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Економіка домогосподарств
 • Економіка підприємства
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економічна соціологія
 • Економічна теорія та економічна історія
 • Інвестування
 • Іноземна мова ІІ
 • Історія вчень менеджменту
 • Комерційна діяльність
 • Корпоративне управління та безпека бізнесу
 • Кредитування населення
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Мікроекономіка
 • Місцеві фінанси
 • Національна економіка
 • Організація документообігу
 • Організація документообігу на підприємстві
 • Організація сімейного бізнесу
 • Організація стартапів
 • Основи ЗЕД
 • Податкова система
 • Правове забезпечення господарської діяльності
 • Професійні цінності та етика
 • Світова економіка
 • Світові ринки
 • Системи технологій
 • Соціальне страхування
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Страхування та страхові послуги
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Філософія бізнесу
 • Фінанси і кредит
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий ринок
 • Фінансовий ринок та фінансовий трейдинг
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка домогосподарств
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології
 • Історія світової культури
 • Історія України та української культури
 • Логіка
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Правознавство
 • Професійна етика
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 

Дисципліни навчального плану магістратури для вступників у 2015 році

 • Актуальні питання теорії фінансів
 • Банківський менеджмент
 • Індивідуальна наукова робота
 • Макроекономічні основи національної безпеки
 • Міжнародна фінансова звітність
 • Міжнародне оподаткування в діяльності економічних суб'єктів
 • НБУ і грошово-кредитна політика
 • Пенсійна система
 • Податковий менеджмент
 • Страховий менеджмент
 • Торгівля цінними паперами
 • Управління фінансовими ризиками
 • Управління фінансовою санацією
 • Фінансова безпека бізнесу
 • Фінансове посередництво
 • Фінансовий контролінг
 • Фінансовий менеджмент
 
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Операційний менеджмент
 • Поведінкова економіка в інформаційному суспільстві
 • Іноземна мова - факультатив
 • Друга іноземна мова - факультатив
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Економічна освіта » Фінанси і кредит