Банківська справа

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

Банківська справа

Банківський службовець будь-якої ланки має знати, як функціонує банк. А це передбачає:

  • розуміння процесу переміщення ресурсів, побудови системи фінансових послуг із метою концентрування її на інтересах клієнта;
  • роботу з кредитами, визначення оцінки бізнес-планів і діяльності підприємств;
  • вирішення, куди слід вкладати гроші;
  • прогнозування прибутків;
  • здійснення маркетингової діяльності – розробки і прогнозування фінансових послуг.

Достатньо важливою для банківського службовця є також здатність вишукувати фінансові ресурси на світовому ринку і залучати їх в Україну.

Під час навчання студенти опановують такі дисципліни: банківське обслуговування підприємств, банківські операції, облік і аудит в банку, інформаційні системи та технології у банківській сфері, НБУ та грошово-кредитна політика, банківський менеджмент, грошово-кредитні системи, банківський маркетинг, банківський нагляд.

На сьогодні банки мають доволі розгалужені напрями діяльності, що зумовлює потребу в досвідчених спеціалістах, які мали б високий рівень сучасних знань і професійних навичок. Саме тому в Університеті, крім викладання необхідних дисциплін, особлива увага приділяється отриманню студентами досвіду роботи за обраною спеціальністю: співпраця з провідними банківськими установами України дозволяє їм пройти різні види професійної практики. Отримавши дипломи державного зразка за цим напрямом підготовки, випускники зможуть претендувати на різні внутрішньобанківські посади. Вони зможуть працювати менеджерами фінансових підрозділів фінансово-банківських структур, виконуючи операції з розміщення грошових ресурсів за кредитами, цінними паперами, іноземною валютою, нерухомим майном; спеціалістами сфери міжнародних валютних розрахунків і кредитних операцій комерційних банків; спеціалістами валютних підрозділів НБУ, комерційних банків, філій та представництв іноземних банків в Україні.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Економічна освіта » Банківська справа