Вчені записки Університету «КРОК»
(економічні науки)

Головний редактор
Алькема Віктор Григорович
доктор економічних наук, професор

Відповідальний секретар
Пазєєва Ганна Михайлівна


Редакція збірника «Вчені записки Університету «КРОК»

(+38 044) 455-57-12, вн. 259

Кабінет 0-15
вул. Лагерна, 30–32
Київ, 03113
ел.пошта: viktor.alkema@gmail.com

Результати наукових досліджень учених та молодих науковців можуть бути опубліковані у фахових виданнях Університету, що з 2013 року включені до міжнародної наукометричної бази «Російський індекс наукового цитування». Це означає, що опубліковані статті прирівнюються до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав.

Збірник наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» включений до Переліку наукових публікацій України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (Постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 10 лютого 2010 року). Журнал є фаховим з економічних наук. Матеріали, що пройшли зовнішнє та внутрішнє рецензування і включені до чергового випуску журналу, висвітлюють авторське бачення сучасних проблем економіки та шляхи їх розв’язання. Збірник має традиційну структуру, яка передбачає групування статей за економіко-теоретичним, фінансовим, економіко-математичним напрямами досліджень, напрямами, пов’язаними з економікою підприємства, менеджментом і маркетингом.

Умови публікації у фаховому виданні: вимоги до змісту, порядку оформлення та подачі матеріалів; форми (зразки) документів; фінансові питання.

Склад редакційної колегії видання «Вчені записки Університету «КРОК»:

 • Головний редактор – д. е. н., професор Алькема Віктор Григорович
 • Відповідальний секретар – Пазєєва Ганна Михайлівна

Члени редакційної колегії:

 • д. е. н., професор Борисенко Зоя Миколаївна
 • к. е. н., Грабєц Олімпія
 • д. е. н., професор Грушко Віктор Іванович
 • д. е. н., професор Денисенко Микола Павлович
 • к. е. н., професор Захаров Олександр Іванович
 • к. е. н., доцент Кігель Володимир Романович
 • д. ю. н., с. н. с. Козенюк Валерій Олександрович
 • к. е. н., доцент Косарев Михайло Йосипович
 • к. е. н., професор Лаптєв Сергій Михайлович
 • к. пед. н., доцент Мелько Людмила Федорівна
 • д. е. н., професор Одягайло Борис Михайлович
 • д. е. н., професор Петрова Ірина Леонідівна
 • д. е. н., професор Радіонова Ірина Федорівна
 • д. е. н., професор Рокоча Віра Володимирівна
 • д. і. н., професор Сідак Володимир Степанович
 • к. е. н., доцент Степанкевич Костянтин Станіславович
 • д. е. н., професор Терехов Віктор Іванович
 • д. ю. н., професор Тимошенко Володимир Андрійович
 • к. е. н., професор Ушакова Ніна Миколаївна
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Фахові видання » Вчені записки Університету «КРОК»